Het woord oord nog lang gebruikt in Friesland

Het volgende stukje is een samenvatting van een artikel gepubliceerd door Marie de Man in het Tijdschrift voor Munt en Penningkunde 1902 blz.299. De informatie was aangedragen door de heer Joh. Winkler uit Haarlem.

Een rijmpje uit de Friese volkstaal om jongeren zuinigheid te leren:

"Twa skeissen is in oartsen,
Twa oartsen is in botsen,
Twa botsen is in stoer,
Dij dat net wit, dij wint net oer !"


Vertaald:

"Twee duiten is een oordje,
Twee oordjes is een halve stuiver,
Twee halve stuivers is een stuiver,
Die dat niet weet, die wint niet over !"

In het Fries zei men ook niet "dit kost twee gulden en vijfenzeventig cent" maar: "dat jildt trije goune min in oard". Vertaald: "dat kost drie gulden min een vierde deel". Ook: "fjouwer mingelen min in oard molke". Vertaald: "vier liter min een kwart liter melk (3 3/4 liter melk)".