Logboek:

27-04-2001 - Vernieuwde kopergeld pagina in de lucht.
08-05-2001 - Bleyensteinse duit beschikbaar in catalogus.
12-05-2001 - Kleef beschikbaar in catalogus.
                        Kopergeld pagina nu ook oproepbaar als http://www.kopergeld.uitnederland.nl echter met banner.
                        E-mail nu ook te versturen naar kopergeld@uitnederland.nl 
13-05-2001 - Menu keuze wegen van geld beschikbaar.
                        Kleine foutjes weg gehaald uit de tekst bij Kleef, op de startpagina en bij het verhaal over het
                        munthuis.
                        Roermond beschikbaar in de catalogus.
16-05-2001 - Logboek toegevoegd aan pagina.
                        Groningen en Ommelanden beschikbaar in catalogus.
17-05-2001 - Stad Groningen beschikbaar in catalogus.
28-05-2001 - Link toegevoegd naar site over VOC duiten van Lionel Sluiter.
                        Stevensweert beschikbaar in de catalogus.
12-06-2001 - Pagina met links aangepast.
                        Diverse foutjes weggewerkt.
                        Friesland beschikbaar in catalogus.
11-07-2001 - Pagina met links aangevuld.
                        Een "laatste nieuws" pagina toegevoegd.
27-07-2001 - Stad Utrecht beschikbaar in de catalogus.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
03-08-2001 - Pagina met links aangevuld.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
04-08-2001 - Laatste nieuws pagina aangepast.
08-08-2001 - Laatste nieuws pagina aangepast.
                        Link toegevoegd naar www.detectorvondsten.nl.
11-10-2001 - Engelstalige versie in de lucht van de kopergeld pagina.
                        Taalkeuze toegevoegd op de startpagina.
                        De eerste inlog pagina met het muntje is verwijderd.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
02-09-2001 - Reckheim verbeterd en plaatjes kleiner gemaakt i.v.m. laadtijd.
                        Link naar Ben's zoekpagina aangepast.
11-09-2001 - Link naar pagina van de detector amateur toegevoegd en een link naar de startpagina voor
                        detector amateurs. Laatste nieuws pagina aangepast.
12-09-2001 - Enkele verbeteringen aangebracht in het gedeelte van de special.
09-10-2001 - Overijssel "ruw" beschikbaar in de catalogus.
                        Bij Friesland een vervalsing toegevoegd uit 1691.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
                        Link toegevoegd naar top 40 muntensite en naar een Duitse veilingsite.
15-10-2001 - Overijssel volledig af en beschikbaar in catalogus.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
16-10-2001 - De stad Deventer beschikbaar in catalogus zonder plaatjes.
30-10-2001 - Laatste nieuws pagina aangepast.
04-11-2001 - Enkele links toegevoegd naar musea en penningkabinetten
15-11-2001 - Stad Kampen "ruw" beschikbaar in catalogus zonder plaatjes.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
18-11-2001 - Stad Kampen volledig beschikbaar.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
                        Hier en daar kleine aanpassingen gedaan.
                        Variant armenoordje Leiden in catalogus opgenomen.
19-11-2001 - Stad Zwolle beschikbaar in catalogus.
                        West-Friesland beschikbaar in catalogus.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
21-11-2001 - Hier en daar wijzigingen aangebracht in Gelderland provincie o.a. afbeeldingen vernieuwd.
01-12-2001 - Begin gemaakt met links naar foto's toe te voegen bij Gelderland.
02-12-2001 - Nog enkele links naar foto's toegevoegd bij Gelderland.
03-12-2001 - Menu keuze "Hoe ver kan je gaan?" toegevoegd.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
                        Weer wat links naar foto's toegevoegd bij Gelderland.
09-12-2001 - Links aangepast naar munten van de zuidelijke Nederlanden en naar de Gulden.
13-12-2001 - Foto van Gelderse duit 1588 toegevoegd.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
14-12-2001 - Keuzemenu Hoe ver kan je gaan? is gereed en beschikbaar.
20-12-2001 - Kopergeld pagina ook beschikbaar via http://www.duiten.info
23-12-2001 - Laatste nieuws pagina aangepast.
                        Info tekst bij de duiten 1702 en 1703 van Overijssel aangepast.
                        Tekst bij de duit Overijssel 1702 met klop Zwols wapenschildje bij de special aangepast.
26-12-2001 - Kopergeld pagina niet bereikbaar via www.duiten.info vanwege een storing??
                        De site was 's-avonds weer bereikbaar onder dit adres.
29-12-2001 - Diverse kleine wijzigingen en verbeteringen zoals klop Werl bij Utrechts duitken,
                        twee weggevallen tekeningen bij Gelderland weer toegevoegd en bij Delft 2 tekeningen
                        toegevoegd/aangepast en tekst toegevoegd.
07-01-2002 - Kleine wijziging in catalogus menu Stad Utrecht ipv. Provincie Utrecht.
                        Kleine aanvulling bij de info van de duitkens van type UTR.4.
09-01-2002 - Link geplaatst naar munthandel Mineta.
                        Link geplaatst naar site over de 80-jarige oorlog.
14-01-2002 - Het graafschap Gronsveld beschikbaar in de catalogus.
15-01-2002 - Het stift Thorn beschikbaar in de catalogus.
16-01-2002 - De stad Weert beschikbaar in de catalogus.
                        De stad Breda beschikbaar in de catalogus.
                        De stad den Bosch beschikbaar in de catalogus.
17-01-2002 - Link toegevoegd naar Numismatische Kring Oost-Nederland.
18-01-2002 - Link toegevoegd naar Numismatische Kring Brabant.
27-03-2002 - Links toegevoegd naar nomisma, nedermunt en detect.
                        Laatste nieuws aangepast.
                        Startpagina aangepast.
01-04-2002 - Diverse aanpassingen.
11-04-2002 - Laatste nieuws pagina aangepast.
12-04-2002 - Wijzigingen bij Zeeland (ZEE.5).
                        Wijzigingen bij Kampen (KAM.7).
                        Wijzigingen bij Stevensweert (STE.6).
21-04-2002 - Kleine wijziging bij OVE.11 (variant JaII toegevoegd).
22-04-2002 - Maastricht beschikbaar in de catalogus.
12-05-2002 - Kleine wijziging bij Roermond.
                        Laatste nieuws pagina aangepast.
                        Link toegevoegd naar historie Roermond.
24-05-2002 - Laatste nieuws pagina aangepast.
                        Niet werkende links van links pagina verwijdert.
26-05-2002 - Link toegevoegd naar site met tabellen uit boek van de heer Polak.
29-05-2002 - Bij UTR.12 jaar 1637 op vierkant muntplaatje toegevoegd.
                        Voorzijde variant B toegevoegd bij UTR.14.
                        Voorzijde variant B toegevoegd bij UTR.16.
05-06-2002 - Link toegevoegd naar een nieuwe startpagina voor munten.
26-06-2002 - Laatste nieuws pagina aangepast.
03-07-2002 - Link toegevoed naar munten en postzegels Palm.
14-07-2002 - Link toegevoegd naar de site van het Europees genootschap.
                        Aanpassingen en aanvullingen bij Reckheim o.a. bij REC.23.
05-08-2002 - Links toegevoed naar noviomagus en de Nederlandse muntensite.
15-08-2002 - Laatste nieuws pagina aangepast (duit Utrecht 1681 klop Zwolle).
                        Info aangepast bij duit OVE.12.
20-08-2002 - De look iets aangepast van het menu en startpagina.
                        Rubriek nieuwe vondsten toegevoegd in het menu.
                        Bij Gelderland foto's geplaatst ipv tekeningen.
                        Pagina boeken aangepast.
28-08-2002 - Bij Reckheim type 5 een variant aangepast/ingevoegd en de info aangevuld.
30-08-2002 - Bij nieuwe vondsten een duit Reckheim (imitatie Deventer) geplaatst.
04-09-2002 - Link toegevoegd naar detektor.net
08-09-2002 - Link toegevoegd naar De zoeker, Zeeuwse detectorvondsten.
                        Duit Zeeland 1663 toegevoegd bij nieuwe vondsten.
                        Voorzijdevariant D toegevoegd bij ZEE.7 en de afbeelding.
                        Varianten bij OVE.10 en 11 verbeterd en aangevuld.
09-09-2002 - De foto's bij Gelderland weer vervangen door tekeningen.
12-09-2002 - Jaartal 1553 bij de Maastrichter korten toegevoegd.
14-09-2002 - Aanpassingen bij Reckheim (REC.5), Utrecht (UTR.13), Gronsveld (GRONS.13) en
                        Overijssel (OVE.10). Diverse aanpassingen bij Friesland.
19-09-2002 - Diverse aanpassingen bij Reckheim.
                        Diverse aanpassingen bij Friesland.
                        Diverse aanpassingen bij Zeeland.
21-09-2002 - Aanpassingen bij Zeeland (o.a. nummering vanaf nummer ZEE.5 aangepast i.v.m. beter uitsplitsen
                        van de oordjes.
23-09-2002 - Variant g toegevoegd bij type ZEE.8.
                        Links pagina aangepast met link naar site om wereldmunten te ruilen.
                        Bij nieuwe vondsten een duit Groninger Ommelanden 1685 over 1684, deze is ook in de catalogus
                        opgenomen.
25-09-2002 - De Brabantse munt van Antwerpen opgenomen in de catalogus.
                        Diverse verbeteringen en aanpassingen in veel steden en provincies in de catalogus.
26-09-2002 - Startpagina gewijzigd.
27-09-2002 - De Brabantse munt van Brussel opgenomen in de catalogus.
04-10-2002 - De Vlaamse munt te Brugge opgenomen in de catalogus.
05-10-2002 - Enkele wijzigingen bij Zutphen.
09-10-2002 - Artesie opgenomen in de catalogus.
19-10-2002 - Henegouwen opgenomen in de catalogus.
24-10-2002 - Holland aangepast en jaartalwijziging 1715 uit 1714 opgenomen.
                        Bij nieuwe vondsten een detail van duit Holland 1715 uit 1714 opgenomen.
28-10-2002 - Enkele verbeteringen doorgevoerd bij Zeeland.
09-12-2002 - Kleine wijzigingen.
11-12-2002 - Wijzigingen bij Arnhem.
12-12-2002 - Aanvulling bij den Bosch (over muntmeesters).
15-12-2002 - Aanvullingen bij Friesland.
22-12-2002 - Link opgenomen naar de informatieve site van de noordelijke muntmanifestatie.
01-01-2003 - Variant toegevoegd bij Anholt (ANH.6).
                        Variant toegevoegd bij Batenburg (BAT.33).
                        Variant F verantwoord bij Batenburg (BAT.34).
                        Variant Bb verantwoord bij Culemborg (CUL.2).
                        Variant D3 verantwoord bij Elburg (ELB.5).
12-01-2003 - Link toegevoegd naar site van vestingstadje Heusden.
                        Nieuwe variant van een Kamper duit toegevoegd bij KAM.6.
09-02-2003 - Aanvullingen bij Zwolle (ZWO.2).
11-02-2003 - Info Numismatische Kring Amsterdam toegevoegd.
20-02-2003 - Nieuwe variant duit Gelderland 1636 toegevoegd.
29-04-2003 - Link opgenomen naar site tastbaar-verleden.
02-10-2003 - Nieuw jaartal 1592 bij Friesland opgenomen en bij nieuwe vondsten.
24-10-2003 - Link opgenomen naar munthandel Rondomons.
25-11-2003 - Stad Gent in de catalogus opgenomen.
26-11-2003 - Diverse aanvullingen/wijzigingen bij Reckheim.
01-12-2003 - Aanvullingen/wijzigingen bij Antwerpen, Brussel,Maastricht, Vlaanderen en Henegouwen.
04-12-2003 - Aanvullingen/wijzigingen bij Gelderland, Anholt, Arnhem, Batenburg,Culemborg en Elburg.
                        Nieuwe data bijeenkomsten kring Amsterdam.
24-12-2003 - Diverse aanvullingen en wijzigingen bij o.a. Nijmegen, Holland en Westfriesland.
31-12-2003 - Aankondiging wijziging www.duiten.info naar www.duiten.nl.
07-02-2004 - Link opgenomen naar GO2.BE (Belgische startpagina voor munten).
                        REC.10 tekstvariant I op voorzijde toegevoegd.
19-04-2004 - Links nagekeken en niet (meer) werkende verwijderd, andere zonodig aangepast.
16-05-2004 - Verbeteringen, aanvullingen etc. bij Zeeland en Gelderland.
26-05-2004 - Bij Zeeland de oorden aangepast en aangevuld met afbeeldingen.
                        Bij Reckheim enkele verbeteringen.
30-05-2004 - Namen zonder plaatjes en opmaak beschikbaar in catalogus.
                        Vooraankondiging van verhuizing bij laatste nieuws.
18-07-2004 - Aanpassingen bij Zeeland.
                        Bij nieuwe vondsten oortje Delft.
                        Bij Delft DEL.3 afbeelding toegevoegd.
07-08-2004 - Nieuwe voorzijde variant L opgenomen bij oord Roermond (ROE.2) naar aanleiding van ingezonden
                        foto.
01-09-2004 - Aanvullingen/wijzigingen bij Gelderland, Zeeland en Friesland.
11-09-2004 - Keerzijde variant c toegevoegd bij GEL.134 (tekstvariant op duit Gelderland 1794).
17-09-2004 - Kransvarianten toegevoegd bij GEL.82.
18-09-2004 - Aanvullingen bij West-Friesland.
25-09-2004 - Aanvullingen bij Zeeland.
26-09-2004 - Aanvullingen bij Holland (HOL.2).
19-11-2004 - Oproep geplaatst om info over gevonden jaartallen.
20-11-2004 - Afbeeldingen toegevoegd bij Namen.
21-11-2004 - Laatste nieuws pagina aangevuld.
                        Link naar eurodiffusie.nl opgenomen.
18-12-2004 - Incuse duit 1767 opgenomen bij Utrecht.
                        Overslag halve duit Elburg toegevoegd bij nieuwe vondsten en verder bijgewerkt bij Elburg.
19-12-2004 - Links aangepast naar penningkabinet en geld en bankmuseum.
25-12-2004 - Link opgenomen naar site met informatie over personeel aan de Utrechtse munt.
26-12-2004 - Links opgenomen naar Importa, Hartberger en Lindner.
                        Begonnen met links op te nemen naar een foto door op jaartal te klikken (Gelderland).
20-01-2005 - Wijzigingen bij Utrecht.
23-01-2005 - Foto's toegevoegd bij Gelderland, zeldzaamheidsgraad etc. aangepast.
24-01-2005 - Meerdere foto's toegevoegd bij Gelderland.
26-01-2005 - Wijzigingen/toevoegingen bij Zutphen en Kleef. Nieuwe menu keuze naar muntomloop 1701 i.v.m. vondst Brabant.
27-01-2005 - Wijziging bij duit Thorn (THO.8).
02-02-2005 - Verklaring van de gebruikte afkortingen opgenomen, toegankelijk bovenin bij de catalogus keuze pagina.
03-02-2005 - Verbeteringen/aanvullingen bij Gelderland.
19-02-2005 - Foto duit Zutphen jaartalwijziging 1687/78 toegevoegd.
24-04-2005 - Piedfort in geelkoper van Holland (1702) toegevoegd.
20-05-2005 - Links nagezien en aangepast.
                        Muntomloop1701 aangepast.
25-05-2005 - Hier en daar meer foto's toegevoegd.
29-05-2005 - Link toegevoegd naar Ben's zoekpagina.
02-06-2005 - Wijzigingen en aanvullingen bij Overijssel (OVE.6).
25-06-2005 - Aanvullingen bij Roermond (ROE.1 en ROE.2).
26-06-2005 - Bij nieuwe vondsten een duit Zeeland 1754/53 oude type toegevoegd.
                        Aanpassingen en toevoegingen bij GEL.94.
30-06-2005 - Aanpassingen en toevoegingen tekst bij Zeeland (o.a. over wapen en devies).
                        Toevoeging jaartalwijziging 1768 over 1769 bij Overijssel.
05-07-2005 - Aanpassing en toevoeging variant bij Thorn (THO.7).
06-07-2005 - Foto's toegevoegd bij Roermond.
11-07-2005 - Wijzigingen en aanvullingen bij Namen.
12-07-2005 - Verbeteringen/aanvullingen bij Thorn.
18-07-2005 - Aanvullingen en verbeteringen bij Zaltbommel.
29-07-2005 - Jaartal 1750 over 1749 toegevoegd bij dubbele liard Antwerpen.
05-08-2005 - Link opgenomen naar belgian coins, site over Belgische munten sinds 1711 (Oostenrijkse periode).
10-08-2005 - Bij nieuwe vondsten en bij Reckheim aanvulling van imitatie Roermond.
11-08-2005 - Betere wapenschilden en verklaringen v/d wapens toegevoegd bij Roermond.
20-08-2005 - Aanvullingen en verbeteringen bij Reckheim.
23-08-2005 - Heraldiek van Reckheim toegevoegd bij Reckheim.
06-11-2005 - Link toegevoegd naar site over munten geslagen te Nijmegen.
                        Aanvulling bij Zeeland (tekst Ba op 1642)
14-11-2005 - Aanvullingen, verbeteringen en scans toegevoegd bij Reckheim (REC.1).
23-11-2005 - Aanvullingen, verbeteringen en scans toegevoegd bij Reckheim (REC.2 t/m 6).
                        Scans toegevoegd bij Maastricht, liard 1608 en 1614.
25-11-2005 - Aanvullingen, verbeteringen en scans toegevoed bij Reckheim (REC.1 t/m 11).
02-12-2005 - Vele aanvullingen, verbeteringen etc. bij Reckheim.
04-12-2005 - Nieuw jaartal opgenomen bij Friesland, duit 1610.
                        Bij nieuwe vondsten een duit Friesland 1610 opgenomen.
07-12-2005 - Link toegevoegd naar Fryske Walden detectorsite.
                        Startpagina tekst iets aangepast/aangevuld.
09-03-2006 - Scan en informatie toegevoegd bij zeldzame duit van Reckheim bij Reckheim en nieuwe vondsten.
27-03-2006 - Dieplink gemaakt op de links pagina naar een stukje over het reinigen van (koperen) munten.
02-04-2006 - Duit Roermond met foutieve letters M R naast wapen toegevoegd bij nieuwe vondsten en Roermond.
                        Bij Holland meer informatie over waardijn van den Honert toegevoegd.
09-04-2006 - Afbeelding toegevoegd bij THO.5, oord zonder jaartal.
18-04-2006 - Valse duit Utrecht 1676 bij nieuwe vondsten en Utrecht.
                        Link aangepast naar Friese detectorvondsten.
05-05-2006 - Bezoekersteller er af gehaald vanwege het genereren van reclame.
12-05-2006 - Foto's toegevoegd bij Zeeland en West-Friesland.
13-05-2006 - Foto's toegevoegd bij Holland, Zeeland en Gent.
14-05-2006 - Foto's toegevoegd bij West-Friesland.
15-05-2006 - Diverse foto's toegevoegd.
28-05-2006 - Link opgenomen naar site van numismatische kring Groningen.
30-06-2006 - Zeer veel nieuwe foto's en varianten toegevoegd/gewijzigd bij diverse provincies en steden.
15-07-2006 - Wederom veel nieuwe foto's toegevoegd/gewijzigd bij diverse provincies en steden.
27-08-2006 - Veel foto's toegevoegd bij diverse provincies en steden.
14-10-2006 - Wederom veel foto's toegevoegd bij diverse provincies en steden dankzij inzendingen van bezoekers.
04-11-2006 - Aanvullingen bij Roermond.
04-01-2007 - Veel foto's toegevoegd dankzij vele inzendingen van bezoekers van de site.
08-01-2007 - Wederom afbeeldingen toegevoegd en/of vervangen voor betere.
                        Bij Gronsveld een type 9a toegevoegd.
13-01-2007 - Stavelot toegevoegd aan de catalogus.
18-01-2007 - Kamerijk toegevoegd aan de catalogus.
22-01-2007 - Aanpassingen bij verkrijgbaarheid boeken.
02-02-2007 - Aanvullingen bij vroeg Gelderland (Karel V en Philips II).
07-04-2007 - Dankzij vele inzendingen weer veel afbeeldingen etc. toegevoegd.
12-04-2007 - Gastenboek verwijderd, werd weinig gebruikt en sloop veel ongewenste reclame in.
                     - Menu keuze muntslag experiment toegevoegd.
17-04-2007 - Link opgenomen naar forum munten en bodemvondsten.
                     - Enkele afbeeldingen toegevoegd aan de site dankzij leden van boven genoemde forum.
                     - Kleine aanvullingen bij Anholt.
                     - Rubriek nieuwe vondsten aangepast en verbeterd.
18-04-2007 - Een type ELB.8 toegevoegd omdat deze niet goed was in te passen in de reeds bestaande typen.
06-05-2007 - Diverse aanvullingen en verbeteringen.
28-05-2007 - Diverse foto's toegevoegd.
                     -  Jaartal wijziging 1745 over 1744 bij liard Antwerpen toegevoegd.
                     -  Jaartal wijziging 1778 over 1777 bij liard Brussel toegevoegd.
                     -  Jaartal wijziging 1778 over 1777 bij dubbele liard Brussel toegevoegd.
25-07-2007 - Foto van duit Kampen 1659 toegevoegd.
05-10-2007 - Gronsveld beter uitgewerkt en bijgewerkt.
                     - Afbeelding van Friese duit 1675 toegevoegd.
                     - Varianten en typen bij Reckheim toegevoegd/aangepast.
                     - Hier en daar verbeteringen aangebracht.
04-11-2007 - Diverse kleine aanvullingen en een duit 1623/21 toegevoegd bij Friesland en nieuwe vondsten.
12-11-2007 - Veel nieuwe afbeeldingen en jaartal wijzigingen bij Stad Utrecht uit de periode 1740-1756.
14-11-2007 - Lulu.com widget geplaatst op startpagina.
                        Afbeelding duit Kampen 1639 opgenomen.
10-01-2008 - De VOC - duiten site is helaas offline, of dit blijvend is weet ik op dit moment nog niet.
13-01-2008 - Diverse verbeteringen en nieuwe scans geplaatst.
14-01-2008 - Dankzij vele inzendingen weer nieuwe scans en verbeteringen, o.a. bij Nijmegen.
21-04-2008 - Diverse nieuwe scans geplaatst dankzij vele inzendingen.
01-05-2008 - In de laatste dagen veel nieuwe scans toegevoegd bij bijna alle provincies, steden etc.
09-06-2008 - De afgelopen week veel nieuwe scans toegevoegd, vooral de zuidelijke Nederlanden is
                        behoorlijk uitgebreid met foto's dankzij een bevriende verzamelaar uit Duitsland.
18-09-2008 - Variant opgenomen bij Gronsveld (GRONS.2).
                        Nieuw type 30A opgenomen bij Reckheim.
                        Varianten toegevoegd bij REC.44 (Deventer imitaties).
19-09-2008 - Exemplaar zonder jaartal toegevoegd bij REC.20.
                        Exemplaar met jaartal 164( ) toegevoegd bij REC.19.
                        Afbeelding liard 1630 bij Maastricht toegevoegd.
                        Afbeelding liard 1781 bij Brussel toegevoegd.
20-09-2008 - Afbeelding duit 1692 bij Kleef (KLE.8) toegevoegd.
                        Afbeelding drie heller 1606 bij Kleef (KLE.3) toegevoegd.
                        Nieuwe tekstvariant O toegevoegd met afbeelding op liard 1713 bij NAM.13.
                        Vijf tekstvarianten toegevoegd met afbeeldingen van dubbele denier Namen 1579 (NAM.3).
13-10-2008 - Begin gemaakt met Luik, zal langzaam uitgebreid worden.
16-10-2008 - Link toegevoegd naar site Kortbeek metaaldetectoren Aalten.
                        Luik verder aangevuld, zal langzaam verbeterd en aangevuld worden. Is nog "beta".
28-10-2008 - Luik is verder aangevuld, nog steeds "beta", betere afbeelding van duit Deventer 1594 toegevoegd.
                        Bij Gronsveld een afbeelding van GRONS.1 toegevoegd met de tekstvariant.
31-10-2008 - Bij Friesland een contemporaine vervalsing toegevoegd uit 1633.
                        Bij Namen achtergrond informatie toegevoegd over de muntmeester(s).
                        Bij Gelderland achtergrond informatie toegevoegd over de muntmeester(s) aan de Koninklijke munt te
                        Nijmegen.
                        Bij den Bosch achtergrond informatie toegevoegd over de muntmeester(s).
                        Bij Culemborg achtergrond informatie toegevoegd over de officieren op de munt.
19-11-2008 - Veel nieuwe afbeeldingen toegevoegd bij diverse provincies en steden (o.a. Holland, Zeeland, Utrecht, Kampen,
                        Overijssel, Gronsveld, Reckheim, Friesland).
21-11-2008 - Tekstwijzigingen bij Friesland.
                        Jaartalwijziging 1646 over 1644 opgenomen bij Friesland.
                        Afbeelding van duit 1721 geplaatst bij Holland.
                        Afbeelding van de particuliere? een duit zj geplaatst bij Kleef.
22-11-2008 - Afbeeldingen toegevoegd Zeeuwse imitaties Reckheim 16Z4, 1655 en 165.
                        Zeeuwse duit 1641, Utrechtse duit 1631.
23-11-2008 - Afbeelding 4 heller 1604 bij Kleef toegevoegd.
27-11-2008 - Varianten toegevoegd met afbeelding bij de Statenoorden Zeeland (ZEE.3).
04-12-2008 - Tekstvarianten toegevoegd en afbeeldingen bij Roermond.
                        Afbeelding toegevoegd liard Maastricht 1624.
                        Nieuwe afbeeldingen toegevoegd Stevensweert.
08-01-2009 - Diverse nieuwe afbeeldingen toegevoegd en een jaartalwijziging 1747 over 1740 bij Zeeland.
18-01-2009 - Detail afbeelding toegevoegd duit Zeeland 1796 over 66.
                        Duit Zeeland 1604 opgenomen overslagen op een Ierse penny.
                        Nieuwe tekstvariant met afbeelding geplaatst van Westfrisia vervalsing Reckheim.
18-02-2009 - Diverse nieuwe afbeeldingen toegevoegd.
03-03-2009 - Nieuwe widget geplaatst omdat die van LULU niet meer werkt.
                        Link opgenomen naar Digital Library Numis.
15-04-2009 - Afbeelding opgenomen van duit Gelderland 1679 en duit met vreemd laatste cijfer welke op 1631 lijkt.
                        Type GRONS 8 opgesplitst in 8 en 8A en een exemplaar van 8A afgebeeld.
18-04-2009 - Roermond aangevuld met wat varianten bij de oorden.
                        Diverse afbeeldingen toegevoegd bij Vlaanderen.
20-04-2009 - Nog wat aanvullingen bij Roermondse liards.
                        Variant van 1626 bij Westfriesland toegevoegd.
                        Catalogus scherm aangepast.
06-05-2009 - Aanvullingen bij Gelderland type GEL.82.
                        Wijzigingen/aanvullingen bij Stevensweert type STE.5 en nieuwe betere foto bij STE.1 jaar 1619.
08-05-2009 - Bij Gelderland en nieuwe vondsten een overtuigende afbeelding van een duit 1631 toegevoegd.
09-05-2009 - Bij Utrecht de jaartalwijziging 1745 over 1739 opgenomen.
10-05-2009 - Bij Holland de jaartalwijziging 1710 over 1709 opgenomen.
27-06-2009 - Links nagelopen op goede werking, niet meer bestaande sites verwijdert.
28-06-2009 - Aanvullingen in de tekst bij de Groninger ommelanden.
30-06-2009 - Afbeelding oord Maastricht 1593 opgenomen.
03-08-2009 - Afbeeldingen toegevoegd van oord Friesland 1646, duit Maastricht 1588 en 16 stuiver
                        Maastricht 1579. Tekst bij Weert wat aangevuld.
18-09-2009 - Aanvullingen en link naar .PDF file toegevoegd bij duit Zeeland 1754 LUCTOR ET EMENTOR
                        Aanvullingen en link naar .PDF file toegevoegd bij Bleyensteinse duit.
                        Diverse aanvullingen in tekst en plaatjes her en der op de site.
21-09-2009 - Afbeelding duit West-Friesland 1722 toegevoegd.
06-11-2009 - Informatie toegevoegd bij Elburg.
                        Dankzij een bevriende Duitse verzamelaar weer veel afbeeldingen toegevoegd, o.a. bij Antwerpen,
                        Brussel, Vlaanderen, Namen en Stavelot.
26-12-2009 - Jaartalwijziging 1658 over 47 opgenomen met foto bij Friesland.
10-05-2010 - Dankzij enkele trouwe inzenders weer veel afbeeldingen kunnen plaatsen bij o.a.zuidelijke Nederlanden en Kampen.
06-06-2010 - Weer veel nieuwe afbeeldingen geplaatst dankzij enkele trouwe inzenders. Fout verbeterd bij Maastricht (oord was een duit).
12-09-2010 - Nieuw type van Reckheim toegevoegd op voorpagina en bij Reckheim als type 18A.
30-10-2010 - Afbeelding toegevoegd bij type BAT.26.
10-12-2010 - Afbeeldingen toegevoegd bij Kleef (1695 - 1696/95 - 1697/96 - 1697).
11-12-2010 - Nieuwe afbeelding bij type REC.19 met jaartal 1646.
                        Bij type WES.58 een nieuw jaartal toegevoegd namelijk 1665 op een vierkant plaatje in koper.
16-12-2010 - Tekstvariant D toegevoegd bij Nijmegen type NIJ.12.
                        Bij OVE.11 een afbeelding van een duit 1628 toegevoegd met klop Kampen.
                        Bij Utrecht type UTR.1 een afbeelding opgenomen van een variant (FREDERI)CVS.
                        Bij Reckheim type 6 is deels leesbare tekstvariant E toegevoegd en een nieuwe combinatie van wapens (B) op de vz.
18-12-2010 - Foto toegevoegd van oord 1589 bij Vlaanderen (VLA.13).
                        Foto van oord 1611 met tekstvariant A1dI toegevoegd bij Huissen.
                        Prachtig voorbeeld van de duit Overijssel 1702 met klop Zwols wapen toegevoegd bij OVE.12.
                        Afbeelding toegevoegd bij Vaanderen, korte zj (VLA.2).
                        Betere afbeelding toegevoegd van een Vlaamse maille 1592 (VLA.10).
13-02-2011 - Afbeelding toegevoegd van CAM.6 bij Cambrai (Kamerijk), denier zonder jaar.
                        Afbeelding toegevoegd van BRU.1 bij Brussel, maille 1593.
                        Afbeelding toegevoegd bij DOO.12, liard 1644.
                        Afbeelding toegevoegd bij ANT.15, liard 1652.
                        Tekst variant toegevoegd met afbeelding bij ANT.3.
14-02-2011 - Afbeelding toegevoegd bij HEN.2, liard 1581.
                        Betere afbeeldingen toegevoegd bij West-Friesland van duit 1702 en zijn varianten.
                        Nieuwe contemporaine vervalsing toegevoegd met afbeelding bij Utrecht van duit 1611.
                        Nieuwe jaartalwijziging toegevoegd bij Utrecht, 1671 over 1670.
                        Afbeelding toegevoegd bij Vlaanderen van liard 1691.
                        Foutief gesneden jaartal toegevoegd bij Vlaanderen met jaartal 6191 ipv 1691.
                        Afbeelding toegevoegd bij Maastricht van duit 1616.
15-02-2011 - Contemporaine vervalsing Friesland toegevoegd van 1624.
                        Mooi voorbeeld toegevoegd van duit Holland 1627 met I en A in HOLLANDIA sterk in ligatuur.
                        Afbeelding van foutslag Friese duit type FRI.12 toegevoegd.
16-02-2011 - Afbeelding toegevoegd duit Zeeland 1637.
                        Afbeelding toegevoegd van liard den Bosch 1592.
                        Afbeelding toegevoegd van tekstvariant D bij Batenburg type BAT.33.
                        Afbeelding van een Fries oord toegevoegd bij FRI.7 voorzien van 3 klopjes met gekroond hart.
                        Afbeelding van een Gelderse duit type GEL.147 toegevoegd met klop WH.
                        Nieuwe tekstvariant GeI toegevoegd bij oord Zeeland 1601.
17-02-2011 - Studie van liard Gronsveld type GRONS.4 over liard Reckheim toegevoegd als .PDF bij GRONS.4.
                        Afbeelding toegevoegd van liard Henegouwen 1580.
16-05-2011 - Afbeelding toegevoegd van korte Vlaanderen 1549.
                        Afbeelding toegevoegd van liard Vlaanderen 1590.
                        Afbeelding toegevoegd van Fries oord 1608 zonder FO.
                        Afbeelding en variant Bj opgenomen van duit Zeeland 1657.
20-01-2012 - Afbeelding toegevoegd van duit Friesland 1654.
                        Extra afbeelding toegevoegd van duit Kleef 1696 over 95.
08-02-2012 - Gelderland incuse duit 1791 toegevoegd met afbeelding.
                        Afbeelding toegevoegd van duiten 1684, 1685 en 1686 waar Zeelandiae eindigt met AE ipv A.
15-02-2012 - Afbeelding toegevoegd van oord den Bosch 1591.
                        Afbeelding toegevoegd van duit Friesland 1675 variant A2aI.
17-02-2012 - Afbeelding toegevoegd van duit (gigot) Gronsveld zonder jaartal variant B1cI.
                        Foutje bij beschrijving wapenschild (leeuw naar rechts) aangepast.
                        Afbeelding toegevoegd van duit type GRONS.19.
                        Nieuwe variant toegevoegd van GRONS.4 met afwijkend wapen, de munt is ook overslagen op type GRONS.8.
                        De oorden van het type HOL.4 gesplitst in 4A en 4B, afbeelding toegevoegd van oord 1575 type 4A.
18-02-2012 - Betere afbeelding opgenomen van duit Kampen 1639.
                        In de info bij type KAM.6 een verwijzing en afbeelding opgenomen naar exemplaren van 1659 met vreemde 9.
                        Betere afbeelding van duit Kleef 1679 opgenomen.
                        Afbeelding duit Kleef 1680 toegevoegd.
                        Verwijzingen en afbeeldingen opgenomen bij de info van KLE.8 van duit 1696 met extra streep aan de L in CLIVIAE
                        en een valse duit met tekst CILVIAE en wapen van Utrecht.
                        Bij Maastricht een afbeelding toegevoegd van koperen 1 stuiver 1579 en een betere afbeelding oord 1582.
                        Bij de info van OVE.10 verwijzing met afbeelding gemaakt naar valse (Stevensweertse?) duit van dit type.
                        Afbeelding toegevoegd van duit 1628 zonder de laatste 8 in het jaartal.
                        Bij Stavelot een afbeelding toegevoegd van een gigot 1573 en een brule 1586.
                        Meerdere afbeeldingen toegevoegd van valse duit Utrecht 1617.
                        Afbeelding toegevoegd van duitken type UTR.4 met klop Werl.
                        Betere afbeelding opgenomen van een duit Utrecht 1634.
                        Nieuwe jaartalwijziging met afbeelding opgenomen bij Utrecht, 1748 over 1747.
19-02-2012 - Info bij WES.40 aangepast en aangevuld.
                        Bij WES.129 type met jaartal gelijkend op 7720 toegevoegd en variant 1 en 2 van wapen opgenomen.
                        Betere afbeelding opgenomen van duit 1742.
20-02-2012 - Variant B toegevoegd bij ZWO.6.
21-02-2012 - Bij de info van REC.13A een verwijzing met afbeelding opgenomen van een exemplaar overslagen op een
                        Franse double tournois uit 1638.
                        Bij REC.21 een betere afbeelding opgenomen.
                        Een nieuw type REC.29A opgenomen, imitatie Friesland met nieuw type wapen Utrecht op de keerzijde.
                        Bij REC.30 een (nieuwe) variant AL1a opgenomen.
                        Bij REC.31 een (nieuwe) variant Ib opgenomen.
                        Bij REC.36 een afbeelding opgenomen van het jaar 1683.
                        Bij REC.44 een variant AaIII opgenomen.
                        Een nieuw type REC.46A opgenomen, imitatie Deventer met wapen Friesland op de keerzijde.
23-02-2012 - Bij Friesland een nieuwe jaartalwijziging 1647 over 1629 opgenomen met afbeelding.
27-02-2012 - Betere afbeelding opgenomen van duit type REC.20 met jaartal 1641.
01-03-2012 - Verbeteringen en wijzigingen aangebracht in de tekst bij Kampen.
                        Bij Utrecht type UTR.12 een afbeelding toegevoegd van contemporain vals exemplaar 1637.
03-03-2012 - Maastricht aangevuld met slagaantallen van diverse munten.
09-03-2012 - Link opgenomen naar metaaldetectie.eu
                        Bij type GEL.82 een nieuwe tekstvariant l opgenomen en de info aangevuld/gewijzigd.
                        Bij Luik diverse afbeeldingen opgenomen.
21-06-2012 - Afbeelding opgenomen van de Friese duit 1672.
26-06-2012 - Tekening bij type NAM.10 aangepast en foto van type NAM.10 toegevoegd.
                        Bij REC.1 een afbeelding opgenomen van tekstvariant AhI.
                        Bij REC.20 bij de info een verwijzing opgenomen naar een ander exemplaar van 1641 waarbij tekst te
                        zien is en welke als afwijking verder geen puntjes in wapen heeft tussen de leeuwen.
                        Bij GRONS.2 een afbeelding toegevoegd van tekstvariant H met wapen 4, rest is onduidelijk in te delen.
                        Bij Antwerpen een nieuwe variant opgenomen van de oord 1587 (ANT.8) met afgekort jaartal en
                        handje na devies dominus mihi adiutor op de keerzijde.
                        Bij ANT.21 een nieuw jaartal 1716 opgenomen, iets anders kan het bijna niet zijn.
                        Bij Maastricht (MAA.17) een betere afbeelding van een liard 1612 opgenomen.
                        Ook bij Maastricht (MAA.13) een duit met tekstvariant E opgenomen met het foutieve HSIP ipv HISP.
27-06-2012 - Kleef: bij KLE.10 een zilveren afslag 1749 opgenomen en bij KLE.11 een zilveren afslag van 1753.
                        Zwolle: bij ZWO.4 in de info een verwijzing opgenomen naar een duit 1639 geklopt met wapen van Kampen.
                        Bij Deventer na type DEV.11 en bij Kampen na type KAM.7 het stuk over het kloppen aangevuld.
                        Zeeland: bij de info van ZEE.14 een verwijzing opgenomen naar een duit 1727 op een VOC duit.
                        Gelderland: bij GEL.132 bij de info een verwijzing opgenomen naar een duit 1786 over een Luikse liard.
30-06-2012 - Brussel: afbeeldingen opgenomen van liards 1650 en 1652, type BRU.05.
                        Brussel: afbeelding opgenomen van liard 1690, type BRU.09.
                        Artesie: afbeelding opgenomen van liard 1585, type ART.05.
                        Doornik: afbeelding opgenomen van dubbele denier 1615, type DOO.09.
                        Doornik: afbeeldingen opgenomen van liards 1645 en 1664, type DOO.12.
                        Reckheim: foto van tekstvariant E3e(VIII) opgenomen bij REC.11.
                        Reckheim: nieuwe tekstvariant J met foto opgenomen bij REC.31.
01-07-2012 - Deventer: bij de info na type DEV.11 nog drie duiten opgenomen met een klop adelaar namelijk
                        Utrecht 1677, Zeeland 1689 en Groninger Ommelanden 1692.
04-07-2012 - Gelderland: bij type GEL.144 een detail van een duit 1755 opgenomen waarbij de laatste 5 ergens overheen lijkt te staan.
                        Gelderland: bij type GEL.3a bij de info een foto opgenomen van een valse Hollants penninck.
04-10-2012 - Gelderland: bij type GEL.141 een afbeelding opgenomen van de duit 1720 met tekstfout DOE ipv DEO.
24-02-2013 - Vooraankondiging opgenomen van nieuw boek door Albert Scheffers.
02-03-2013 - De pagina met links naar andere websites gecontroleerd op niet werkende links en deze verwijdert.
                        Een nieuwe link opgenomen naar www.metaaldetectortips.nl
                        Nieuwe variant Jb toegevoegd bij Reckheim type REC.24.
                        Bij de info van type ZEE.14 een verwijzing opgenomen naar een duit 1724 met deels misvormde tekst op keerzijde.
                        Bij Culemborg een afbeelding toegevoegd van de duit 1591 met tekstvariant Af.
                        Bij Reckheim type REC.43 een afbeelding opgenomen van variant E.
13-03-2013 - Bij Zeeland type ZEE.11 een nieuwe keerzijde tekstvariant q opgenomen.
                        Foto opgenomen van duit Utrecht 1659 van het type UTR.14 (was nog niet terug gevonden).
18-03-2013 - Betere foto geplaatst van duit Gelderland 1691.
                        Betere foto geplaatst van duit Friesland 1682.
19-03-2013 - Enkele nieuwe varianten van Zeeuwse duiten 1604 van het type ZEE.5 toegevoegd.
                        Jaartal 1644 toegevoegd met foto van een oord Zeeland welke totaal onbekend was.
                        Een betere foto geplaatst van duit Zeeland 1648.
                        Een betere foto geplaatst van oord Zeeland 1626.
                        Van oord 1669 Zeeland een contemporaine vervalsing opgenomen.
                        Nieuw type van Reckheim opgenomen (imitatie Zutphen) onder catalogus nummer REC.39A.
                        Foto van tekstvariant I opgenomen bij Batenburg, type BAT.34.
                        Variant opgenomen bij Batenburg van het type BAT.34 met wapen zoals op type BAT.33.
20-03-2013 - Betere foto geplaatst van duit Gelderland 1664.
                        Betere foto geplaatst van duit Groninger Ommelanden 1682 en bij dit type ook tekstvariant F toegevoegd.
                        Bij de info van GROM.3 (Groninger Ommelanden) een verwijzing met foto opgenomen van exemplaar 1682 met klop adelaar.
                        Bij Deventer ook verwijzing en foto opgenomen van de duit 1682 Groninger Ommelanden met klop adelaar.
                        Betere foto geplaatst van duit Zeeland 1626.
                        Bij Roermond type ROE.6 een variant opgenomen met kleine letters R en M naast het wapen.
                        Betere foto geplaatst van duit Friesland 1685.
                        Betere foto geplaatst van duit Kampen 1659 type KAM.6.
                        Afbeelding geplaatst van oord Gelderland 1589.
                        Betere foto geplaatst van oord Zeeland 1643.
21-03-2013 - Foto opgenomen van oord Friesland 1620, tevens tekstvariant F en i toegevoegd van dit exemplaar.
                        Afbeelding opgenomen van duit Zeeland 1663 met normale D in ZEE LAN DIA en keerzijde tekstvariant k toegevoegd.
                        Foto omgeruild van oord Friesland 1647 waarop jaartal duidelijker te zien is.
                        Betere foto geplaatst van duit Groningen 1690 type GRO.1.
                        Betere foto geplaatst van duit Holland 1717.
                        Betere foto geplaatst van Statenoord Zeeland, variant D2cI.
                        Bij Roermond type ROE.2 tekstvariant N1cI toegevoegd op liard 1610.
                        Bij Reckheim type REC.10 een liard 1641 opgenomen met een afwijkend wapen, type 2.
                        Bij Zeeland een foto opgenomen van de duit met jaartalwijziging 1758 over 1757.
22-03-2013 - Afbeelding opgenomen bij Luik (LUI.2) van Brule zonder jaartal.
                        Bij de info van REC.30 een link naar een afbeelding opgenomen van een overslag op een Franse double tournois.
                        Bij de info van GRONS.4 een link naar een afbeelding opgenomen van een overslag op liard van Stavelot.
                        Duit Gelderland 1767/63 weer op X gezet, het exemplaar is met hoge waarschijnlijkheid een 1763/62.
                        Bij Utrecht een afbeelding opgenomen van de hybride duit 1723 1724.
                        Na de info van Kampen type KAM.7 een duit Kampen 1659 opgenomen met klop stadspoortje Kampen.
                        Bij Overijssel een afbeelding van een Statenoord zonder jaartal opgenomen met tekstvariant H1a en N1?
23-03-2013 - Afbeelding opgenomen bij Roermond van een gigot 1609.
                        Nieuwe tekstvariant J opgenomen bij de gigots Roermond van type ROE.1.
                        Diverse foto's van nieuwe combinaties van tekstvarianten opgenomen bij de gigots van Roermond type ROE.1.
                        Nieuwe tekstvarianten O en w opgenomen bij de liards Roermond van type ROE.2.
                        Diverse foto's van nieuwe combinaties van tekstvarianten opgenomen bij de liards van Roermond type ROE.2.
                        Bij Reckheim type REC.5 een afbeelding van een liard 1646 opgenomen.
                        Bij Antwerpen een afbeelding opgenomen van een korte uit 1555.
                        Betere afbeelding opgenomen van een Brusselse liard 1780.
                        Afbeelding opgenomen van een Brusselse dubbele liard 1777.
24-03-2013 - Voor een beter overzicht de VOC duiten opgesplitst in provincies.
                        Afbeelding van VOC duit Holland 1767 opgenomen.
                        Afbeelding van VOC duit Holland 1803 opgenomen.
                        VOC duit Holland 1802 over 179? opgenomen met afbeelding.
                        VOC duit Holland 1803 over 17?? opgenomen met afbeelding.
                        Afbeelding van VOC duit Zeeland 1738 opgenomen.
                        Afbeelding van VOC duit Zeeland 1753 opgenomen.
                        Afbeelding van VOC duit Zeeland 1754/53 opgenomen.
                        Bij Gelderland een afbeelding van de duit 1766 over 1765 opgenomen.
                        Bij Gelderland een afbeelding van een duit 1786 opgenomen met tekstvariant Ca.
                        Bij Holland een foto toegevoegd van een tweede exemplaar 1742 over 1741.
                        Bij Kampen de jaartalwijziging 1763 over 1762 opgenomen met afbeeldingen.
25-03-2013 - Bij Gronsveld type GRONS.4 enkele fotos van tekstvarianten opgenomen.
                        Bij Gronsveld type GRONS.8 enkele fotos van tekstvarianten opgenomen.
                        Een afbeelding opgenomen van Gronsveld type GRONS.12.
26-03-2013 - Bij Kampen type KAM.2 duit 1639 met ander type tulpkrans opgenomen met afbeelding.
30-03-2013 - Bij Gelderland type GEL.145 afbeelding opgenomen van zilveren duit 1757.
01-04-2013 - Bij Friesland een contemporaine vervalsing van een duit 1647 opgenomen met afbeelding.
                        Bij VOC Zeeland een nieuwe jaartalwijziging 1764 over 1754 opgenomen met afbeelding.
                        Bij VOC Zeeland een afbeelding van de duit 1764 opgenomen.
05-04-2013 - Bij KAM.3 afbeelding van duit 1644 met tekstvariant C opgenomen.
06-04-2013 - Afbeelding opgenomen van VOC duit Utrecht 1744.
                        Afbeelding opgenomen van contemporaine vervalsing duit 1626 Friesland.
                        Stad Gent aangevuld en verbeterd met gegevens over slagaantallen.
20-04-2013 - Schusselpfenning van Gronsveld toegevoegd met foto onder nummer GRONS1A.
                        Foto van variant B2 toegevoegd bij GRONS.10 (geen wapentje in krans).
21-07-2013 - Advertentie boek Scheffers aangepast.
10-11-2013 - Ivm compatibiliteit de bestanden aangepast van .htm naar .html
                        Layout bovenframe aangepast.
18-11-2013 - Diverse verbeteringen doorgevoerd bij Zeeland.
                        Bij Zeeland type ZEE.14 een voorbeeld toegevoegd van een duit 1754 waarbij het minder
                        duidelijk zichtbaar is of deze is geslagen met een gewijzigd stempel van 1753.
                        Bij Zeeland type ZEE.16 bij de info een verwijzing naar een afbeelding opgenomen van een
                        duit 763 waarbij het lijkt of er 1767 op staat.
                        Bij Zeeland type ZEE.18 een betere afbeelding opgenomen van 1793/92.
                        Bij Zeeland type ZEE.18 enkele extra voorbeelden opgenomen van de stempelwijziging
                        1797/96 onder het kopje info.
20-11-2013 - Bij Zeeland type ZEE.8 gewichten toegevoegd van exemplaren 1626 en foto met meerdere
                        exemplaren.
                        Bij Zeeland type ZEE.11 foto opgenomen van exemplaar 1684 met tekst E (zeelandin).
                        Bij Zeeland type ZEE.17 foto van exemplaar 1776 op groter muntplaatje toegevoegd.
21-11-2013 - Bij Reckheim een nieuw type duit 28A toegevoegd.
                        Bij Zeeland type ZEE.18 een foto toegevoegd van kz variant b (1794) met EG EMERGO ipv ET EMERGO.
25-11-2013 - Bij Roermond type ROE.3 een variant opgenomen met afgekorte cijfers van het jaartal naast het wapen op
                        de keerzijde.
26-11-2013 - Bij Vlaanderen type VLA.19 een afbeelding opgenomen van een liard 1681.
27-11-2013 - Bij Maastricht type MAA.14 een afbeelding van een oord 1593 met tekstvariant Aa toegevoegd.
                        Bij Gronsveld een nieuw type gigot (duit) zonder jaartal toegevoegd als nummer GRONS.3B.
                        Bij Antwerpen type ANT.1 varianten met afbeelding opgenomen van korte 1549 met volledig jaartal
                        en met afgekort jaartal.
                        Bij Antwerpen type ANT.11 een afbeelding opgenomen van een gigot (duit) 1609.
                        Bij Artesie type ART.4 een afbeelding opgenomen van een gigot (duit) 1585.
                        Bij Artesie type ART.7 een afbeelding opgenomen van een liard (oord) 1627.
                        Bij Vlaanderen type VLA.15 afbeeldingen opgenomen van dubbele deniers 1609 en 1610.
                        Bij Doornik type DOO.6 betere afbeelding opgenomen van een oord 1590.
                        Bij Doornik type DOO.11 afbeelding opgenomen van een gigot (duit) 1655.
                        Bij Brussel type BRU.5 afbeelding opgenomen van liard (oord) 1653.
                        Bij Brussel type BRU.6 afbeelding opgenomen van gigot (duit) 1685.
                        Bij Namen type NAM.8 afbeelding toegevoegd van variant A2aI.
28-11-2013 - Bij Gronsveld type GRONS.3 een afbeelding van variant C2aII toegevoegd.
                        Bij Luik type LUI.40 een afbeelding opgenomen van een brule 1585.
30-11-2013 - Bij Huissen een betere afbeelding geplaatst van een oord 1609 met variant A1kI.
02-12-2013 - Bij Deventer onderaan de pagina een duit Kampen 1644 met klop adelaar toegevoegd.
                        Bij Kampen type KAM.3 een verwijzing met foto toegevoegd van een exemplaar met klop adelaar.
                        Bij Roermond type ROE.1 een gigot 1610 opgenomen met variant C1?I.
                        Bij Zutphen type ZUT.13 een nieuwe keerzijde tekstvariant h toegevoegd met foto van duit type BhI.
                        Bij Utrecht VOC type 30 een afbeelding opgenomen van een VOC duit 1766 geslagen over
                        een normale duit van de stad utrecht. Deze ook opgenomen bij de info van type UTR.22.
                        Bij Namen type NAM.6 bij de info een verwijzing met foto toegevoegd van een liard 1710 met klop DW.
                        Bij Namen type NAM.12 een betere afbeelding opgenomen van liard 1712 (variant AaII).
03-12-2013 - Bij Maastricht type MAA.13 een afbeelding toegevoegd van een duit (15)83.
                        Bij Henegouwen type HEN.2 een afbeelding toegevoegd van een oord 1585 met volledig jaartal.
                        Bij Brussel type BRU.11 een liard 1695 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Utrecht type UTR.4 het jaartal 1518 definitief opgenomen met een duidelijker afbeelding.
                        Bij Kampen type KAM.6 een tekstvariant EIII toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Utrecht type UTR.5 een variant Cc toegevoegd met afbeelding.
08-12-2013 - Link toegevoegd naar arena-metaaldetectors.
18-12-2013 - Bij Zeeland type ZEE.17 een incuse exemplaar van 1785 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Antwerpen type ANT.19 een afbeelding opgenomen van een liard 1679.
                        Bij de info van type HOL.5 (Holland) een link naar een exemplaar opgenomen welke is voorzien van
                        meerdere kloppen in de vorm van een kruis.
22-12-2013 - Bij Overijssel type OVE.12 aan bestaande foto's nog een duit met klop Zwols wapenschild toegevoegd.
                        Bij Zeeland type ZEE.3 een duidelijke afbeelding van een oord type K2kI toegevoegd.
                        Bij Holland type HOL.4B bij de info een link opgenomen naar een oord met twee maal de onbekende klop 4.
23-12-2013 - Onderaan bij Deventer een derde duit van Zutphen toegevoegd met klop adelaar.
                        Bij Doornik type DOO.2 een afbeelding opgenomen (statenduit).
                        Bij Namen type NAM.9 bij de info een link opgenomen naar een exemplaar met overslag op waarschijnlijk
                        het voorgaande type NAM.8.
24-12-2013 - Een betere scheiding aangebracht tussen oorden Zeeland met jaartal 1604, type ZEE.4 (jaartal boven kroon)
                        en type ZEE.5 (jaartal een weerszijden van de kroon).
                        Bij Artesie type ART.5 een afbeelding en twee tekstvarianten opgenomen van liard 1590.
                        Bij Vlaanderen type VLA.13 een afbeelding opgenomen van een liard 1591.
                        Bij Doornik type DOO.6 een afbeelding opgenomen van een liard 1586.
                        Bij Holland type 4B een variant opgenomen van oord 1575.
26-12-2013 - Bij Namen NAM.11 een afbeelding opgenomen van een liard 1712 met tekstvariant Ed.
27-12-2013 - Bij Huissen type HUI.12 een nieuwe kz variant u opgenomen met foto.
                        Bij Batenburg type BAT.34 een nieuwe variant S opgenomen met foto.
                        Bij Reckheim type REC.17 een nieuwe variant AG opgenomen met foto.
                        Bij Reckheim type REC.24 afbeelding van variant E opgenomen.
                        Bij Reckheim type REC.30 variant AJ aangevuld en voorzien van nieuwe foto.
                        Bij Reckheim type REC.30 een nieuwe variant AM opgenomen met foto.
                        Bij Utrecht type UTR.12 foto contemporaine vervalsing 1637 aangevuld met nog een exemplaar.
28-12-2013 - Bij Reckheim type REC.19 een nieuw jaartal 1649 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Reckheim type REC.22 een link naar een foto van een vierde exemplaar opgenomen bij de info.
                        Uit dit exemplaar blijkt dat er ook een open rondje staat onder de tekst .A.R.
                        Bij Reckheim type REC.30 een afbeelding opgenomen van variant R1c.
                        Bij Reckheim type REC.43 een nieuwe tekst variant U opgenomen met foto.
29-12-2013 - Bij VOC-Westfriesland een afbeelding opgenomen van duit 1789 over 9871.
                        Bij de info van VOC-Holland type VOC.10 een link naar een extreem dik en zwaar exemplaar opgenomen.
                        Bij Luik type LUI.84 een afbeelding opgenomen van een liard 1745.
                        Bij Luik type LUI.87 een afbeelding opgenomen van een 4 liard 1752.
02-01-2014 - Bij Huissen type HUI.12 een afbeelding opgenomen van variant QbI.
21-01-2014 - Bij Friesland type FRI.6 een afbeelding van een oord zonder jaartal opgenomen (variant Ac).
06-04-2014 - Bij Reckheim type REC.24 een nieuwe variant Kb opgenomen, op een exemplaar zonder jaartal.
                        Bij Reckheim type REC.24 afbeelding opgenomen van variant Ab op een exemplaar zonder jaartal.
08-07-2014 - Verwijzing opgenomen naar de Beeldenaar 5 (1999) bij overslag Batenburg op Engelse pennies.
09-07-2014 - Tekstuele wijzigingen bij REC.13A.
                        Bij Overijssel duit zonder jaartal type OVE.10 een tekstvariant X toegevoegd.
                        Overtuigende afbeelding opgenomen bij Friesland van een duit type FRI.13 met jaartal wijziging 1717 uit 1716.
14-07-2014 - Bij Reckheim type REC.29 een exemplaar opgenomen met het jaartal 1642.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een nieuwe tekstvariant K toegevoegd met foto.
                        Bij Overijssel type OVE.11 foto's opgenomen van de twee voor komende typen wapenschilden.
                        Bij Overijssel type OVE.11 variant van tulpkrans opgenomen met foto's.
15-07-2014 - Bij Gronsveld type GRONS.10 foto van tekstvariant D opgenomen met een andere variant van de tulpkrans.
                        Bij Zeeland type ZEE.18 bij de info een verwijzing met foto van een duit 1794 opgenomen met klop rad of rozet.
                        Bij Gelderland type GEL.147 bij de info een verwijzing met foto van een duit 1761(?) opgenomen met klop rad
                        en een gezicht (Jack-o-lantern?).
                        Bij Overijssel type OVE.10 een foto opgenomen van waarschijnlijk variant J (punt voor NIA niet te zien).
                        Bij VOC duiten Overijssel foto's opgenomen van duit 1803, 1804 en 1805d en 1805e.
                        Bij Reckheim een nieuw type REC.24A opgenomen met foto.
16-07-2014 - Bij Overijssel type OVE.10 tekstvariant Y toegevoegd met foto, krans met munthaken.
                        Bij Overijssel type OVE.10 foto opgenomen van variant T2aI, krans met munthaken.
17-07-2014 - Bij Overijssel type OVE.10 nieuwe tekstvariant Z opgenomen met foto.
                        Bij Maastricht MAA.13 nieuwe tekstvariant G opgenomen met RFX ipv REX.
                        Bij Maastricht MAA.21 afbeelding opgenomen van een liard 1625.
                        Bij Brussel BRU.11 nieuwe tekstvariant e op liard 1691 opgenomen met foto.
                        Bij Elburg type ELB.1 een betere foto opgenomen.
                        Bij Gronsveld GRONS.3 een foto opgenomen van tekstvariant B1dII.
18-07-2014 - Bij Brussel type BRU.12 bij de info link opgenomen naar afbeelding met meerdere overslagen.
                        Bij Luik type LUI.79 een variant opgenomen met het jaartal als 17ZZ.
                        Bij Luik type LUI.81 een afbeelding opgenomen van liard 1727.
                        Bij Luik type LUI.82 een afbeelding opgenomen van liard 1744 sede vacante.
                        Het type LUI.84 gesplitst in 84A (recht wapen vz) en 84B (ingebogen wapen vz).
                        Bij Luik type LUI.90 een afbeelding opgenomen van liard 1752.
                        Bij Deventer na de info van DEV.11 een foto van een duit Friesland 1682 opgenomen met klop adelaar.
                        Bij Holland type HOL.4A een afbeelding opgenomen van een oord 1574.
                        Bij Holland type HOL.4A nieuwe tekstvarianten C, D en e opgenomen met foto.
19-07-2014 - Bij Holland type HOL.3 enkele foto's opgenomen van diverse tekstvarianten.
                        Bij Holland type HOL.8 diverse foto's van zilveren afslagen toegevoegd.
                        Bij Kampen type KAM.7 een afbeelding opgenomen van een incusum duit 1659.
                        Bij Kleef type KLE.6 bij de info een verwijzing met foto opgenomen van een exemplaar geslagen over
                        een gigot van Luik type LUI.59 of LUI.61.
                        Bij Kleef type KLE.8 een afbeelding opgenomen van een incusum exemplaar (wapenzijde).
21-07-2014 - Bij Luik type LUI.90 een afbeelding opgenomen van een liard 1750.
                        Bij Luik een afbeelding opgenomen van type LUI.71 samen met twee varianten.
23-07-2014 - Bij Namen type NAM.9 foto's van varianten toegevoegd.
                        Bij Namen type NAM.11 foto's van varianten toegevoegd.
                        Bij Nijmegen type NIJ.12 keerzijde variant e toegevoegd met foto.
                        Bij Overijssel type OVE.15 voorzijde variant D toegevoegd met foto.
                        Bij Overijssel type OVE.16 afbeelding opgenomen van zilveren duit 1767.
                        Bij Overijssel type OVE.11 afbeelding opgenomen van duit 1628 met variant J1aII.
24-07-2014 - Bij Stevensweert type STE.4 foto's opgenomen van tekstvarianten.
25-07-2014 - Bij Reckheim type REC.15 foto opgenomen van 1657 met gespiegelde 7 in jaartal
                        en met tekstvariant Df.
                        Bij Reckheim type REC.16 bij de info foto opgenomen van oord zj in mooie kwaliteit.
                        Bij Reckheim type REC.23 betere foto opgenomen van variant A.
                        Bij Reckheim type REC.24 foto opgenomen van duit 1639 met variant Fc.
                        Bij Reckheim type REC.43 duit met nieuwe tekstvariant V opgenomen met foto.
28-07-2014 - Bij Reckheim type REC.26 bij de info link opgenomen naar exemplaar geslagen op double tournois.
                        Bij Reckheim type REC.34 jaartal 1683 toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Reckheim type REC.45 tekstvariant aangepast naar aanleiding van beter leesbaar 2e exemplaar.
                        Bij Reckheim type REC.5 een exemplaar met nieuw wapentype 8 toegevoegd met foto.
                        Bij Stavelot type STA.5 varianten opgenomen van liards zonder jaartal.
                        Bij Thorn type THO.10 een betere foto opgenomen.
                        Bij Utrecht type UTR.4 een afbeelding opgenomen van een duitken 1510.
29-07-2014 - Bij Zeeland ZEE.4 afbeelding opgenomen van oord 1602 met tekstvariant KcI.
                        Bij Zeeland ZEE.3 een oord met nieuwe vz en kz tekstvariant opgenomen met afbeelding (M2lI).
                        Bij Zeeland ZEE.3 een oord met nieuwe vz en kz tekstvariant opgenomen met afbeelding (N2eI).
                        Bij Zeeland ZEE.14 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1725.
                        Bij Zeeland ZEE.14 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1753.
                        Bij Zeeland ZEE.17 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1768.
                        Bij Zeeland ZEE.17 onder het kopje info een link opgenomen naar een proefslag uit 1765.
17-08-2014 - Bij Kampen type KAM.6 een afbeelding opgenomen van duit 1658. Tevens nieuwe variant F.
02-03-2015 - Bij Anholt type ANH.7 een afbeelding opgenomen van een variant B2I.
03-03-2015 - Bij West-Friesland type WES.58 afbeelding opgenomen van variant BaII, FRISIA ipv FRISIAE.
                        Bij Utrecht type UTR.12 de tekst bij de info aangepast en een link opgenomen naar ander
                        vals exemplaar van 1637.
                        Bij Friesland type FRI.12 een afbeelding opgenomen van een valse duit 1686.
04-03-2015 - Bij Reckheim type REC.19 een nieuw jaartal 1641 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Holland type HOL.8 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1753.
                        Bij Utrecht type UTR.15 een nieuwe hybride 1671/168? opgenomen met afbeelding.
                        Link opgenomen naar site van Danny voor detector workshops.
                        Link opgenomen naar numisantica, verkoop van munten en voorwerpen.
                        Hier en daar betere afbeeldingen geplaatst o.a. Utrecht duit 1749.
                        Afbeelding duit Utrecht 1668 opgenomen met klop Utrecht.
05-03-2015 - Bij Deventer type DEV.9 een nieuwe tekstvariant e op duit 1617 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Reckheim type REC.30 een nieuwe tekstvariant AO opgenomen met afbeelding.
                        Bij Luik een nieuw type liard van 1745 opgenomen onder LUI.84C. Ander type wapenschild.
                        Bij Zeeland type ZEE.9 een afbeelding opgenomen van duit 1663 met tekstvariant C (AIA ipv DIA).
                        Bij LUI.1 de tekst die op de munt staat aangevuld samen met de vertaling.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een nieuwe tekstvariant L op duit 1628 opgenomen met afbeelding.
08-03-2015 - Bij Overijssel type OVE.11 een nieuwe tekstvariant M op duit 1628 opgenomen met afbeelding.
10-03-2015 - Bij Holland een link opgenomen naar een gouden afslag van 1627, Amsterdams Museum.
                        Bij oord Zeeland type ZEE.3 een afbeelding opgenomen van variant G1eII, zonder binnencirkel.
                        Bij oord Zeeland type ZEE.3 een nieuwe variant O2eIV opgenomen met afbeelding.
                        Bij Thorn type THO.5 een afbeelding opgenomen van liard zj met tekst Bb.
                        Bij Gelderland type GEL.100 een variant toegevoegd van 1690 op groot muntplaatje.
                        Bij Kampen type KAM.7 een X weggewerkt, afbeelding van duit 1658 opgenomen.
11-03-2015 - Afbeelding opgenomen bij OVE.4 van Statenkorte zj.
                        Bij Overijssel type OVE.6 afbeelding Statenoord opgenomen met tekstvariant J1a.
                        Bij Overijssel type OVE.6 afbeelding Statenoord opgenomen met tekstvariant O2a.
                        Bij Overijssel type OVE.10 een nieuwe tekstvariant AA opgenomen op duit zj met afbeelding.
                        Bij Overijssel type OVE.10 een nieuwe tekstvariant AB opgenomen op duit zj met afbeelding.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een nieuwe tekstvariant N opgenomen op duit 1628 met afbeelding.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een nieuwe tekstvariant O opgenomen op duit 1628 met afbeelding.
                        Bij Luik tot 1612 type LUI.44 een variant met SOS opgenomen rechts van het perron.
14-03-2015 - Bij Holland type HOL.2 een betere afbeelding geplaatst van een penning zj met tekst Ba.
                        Bij Holland type HOL.2 een betere afbeelding geplaatst van een penning 1573 met tekst Ba.
                        Bij Holland type HOL.8 een betere afbeelding geplaatst van een duit 1741.
19-03-2015 - Bij Friesland type FRI.10 een afbeelding van een duit 1645 opgenomen.
                        Bij Friesland type FRI.12 een tweede afbeelding van een duit 1684 er bij opgenomen.
20-03-2015 - Bij Utrecht type UTR.12 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1625.
                        Bij Utrecht type UTR.14 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1659.
                        Bij Utrecht type UTR.18 een complete afbeelding opgenomen van een duit 1746.
                        Bij Utrecht type UTR.18 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1747.
                        Bij Utrecht type UTR.18 nog een afbeelding opgenomen van een duit 1748 over 47.
                        Bij Utrecht type UTR.23 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1793
                        Bij Zeeland type ZEE.9 nog een afbeelding bijgevoegd van een duit 1642.
                        Bij Zeeland type ZEE.17 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1769.
                        Bij Gelderland type GEL.82 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1634.
                        Bij Gelderland type GEL.94 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1668.
                        Bij Stevensweert type STE.1 een variant A1d opgenomen met afbeelding.
                        Bij Luik type LUI.51 een variant zonder waarde aanduiding toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Holland type HOL.8 een afbeelding opgenomen van een duit 1780 met kabelrand.
                        Bij West-Friesland type WES.42 een afbeelding van een duit 1659 opgenomen.
                        Bij Batenburg type BAT.33 een afbeelding van tekst variant M opgenomen.
21-03-2015 - Bij Reckheim een nieuw type opgenomen als REC.50. Een imitatie van een Gelderse duit.
                        Bij Reckheim type REC.36 een nieuwe tekstvariant L opgenomen met afbeelding.
23-03-2015 - Bij Gronsveld een afbeelding van type GRONS.6 opgenomen. Liard zj variant CcIV.
                        Deze is overslagen op een liard van Rekem type REC.11.
                        Bij Gronsveld type 7A een afbeelding opgenomen, deze is variant Aa.
                        Bij Utrecht type UTR.17 een betere afbeelding opgenomen van hybride wapenzijde.
                        Bij Utrecht type UTR.17 een afbeelding opgenomen van hybride 1722/1723.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een afbeelding van duit 1628 opgenomen met tekst TARS ipv TRAS.
24-03-2015 - Bij Luik type LUI.29 een afbeelding opgenomen van een brule zj.
                        Bij Stavelot type STA.4 enkele wijzigingen doorgevoerd.
                        Bij Friesland type FRI.8 een betere afbeelding opgenomen van duit zj.
                        Bij Antwerpen type ANT.5 een betere afbeelding opgenomen van Statenduit zj.
                        Bij Vlaanderen type VLA.13 een betere afbeelding van een oord 1586 opgenomen.
                        Bij Roermond type ROE.6 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1679.
                        Bij West-Friesland type WES.28 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1605.
                        Bij Groningen en Ommelanden type GROM.2 een variant opgenomen met T over N in ET.
25-03-2015 - Bij Anholt type ANH.6 bij de info een verwijzing opgenomen naar een duit met waarschijnlijk ANN ipv ANH.
                        Bij Friesland type FRI.9 een afbeelding toegevoegd van variant A1o.
10-09-2015 - Bij Kampen type KAM.1 een afbeelding opgenomen van een duit 1597, variant AaII.
                        Bij Kampen type KAM.5 een afbeelding opgenomen van een duit 1644 met poort in wapen, variant AI.
                        Bij Zeeland type ZEE.11 een nieuwe tekstvariant r opgenomen op een duit 1686 met afbeelding.
                        Bij Doornik type DOO.10 een tekstvariant C toegevoegd op een liard 1610, met afbeelding.
                        Bij Gronsveld type GRONS.12 een iets betere afbeelding opgenomen.
                        Bij Zutphen type ZUT.17 bij de info een verwijzing met afbeelding opgenomen naar een exemplaar
                        geslagen over een Franse double tournois.
                        Onder de info bij Overijssel type OVE.15 een verwijzing naar een duit 1767 opgenomen met meerdere
                        malen de onbekende klop 1817.
20-09-2015 - Bij VOC Holland type VOC.10 een verwijzing opgenomen met foto naar een aluminium museum copy van
                        een duit 1749.
                        Bij Utrecht onder de info bij diverse typen wijzigingen en aanvullingen aangebracht.
                        Bij West-Friesland type WES.41 een afbeelding opgenomen van variant B2a.
                        Bij Gronsveld type GRONS.13 een nieuwe variant M opgenomen met afbeelding.
                        Bij Zeeland type ZEE.11 een afbeelding opgenomen van variant D3g op duit 1684.
                        Bij Friesland type FRI.4 een nieuwe keerzijde variant j opgenomen op oord 1616 met foto.
23-02-2016 - Bij Antwerpen type ANT.16 (liard 1626 voor stad Breda) een betere afbeelding opgenomen.
24-02-2016 - Bij Holland type HOL.8 een duit 1742 koper opgenomen met kabelrand.
                        Bij Reckheim type REC.44 (imitatie Deventer) een variant DaIII opgenomen met foto.
                        Bij Friesland type FRI.12 bij de info een verwijzing met foto opgenomen van een 1686 over een
                        Franse double tournois.
                        Bij Maastricht type MAA.14 een contemporaine vervalsing opgenomen van een oord 1585.
                        Bij Reckheim type REC.28 een nieuw jaartal 1621 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Utrecht type UTR.16 een afbeelding geplaatst van een 1681 met verticaal gestreept wapen.
                        Bij Luik type LUI.73 een afbeelding toegevoegd en tekstvariant beschreven.
                        Bij Kampen type KAM.7 een zwaardere duit dan normaal (3,90 gram) opgenomen van 1655.
                        Bij Kampen type KAM.7 een duit toegevoegd met ontbrekend laatste cijfer in het jaartal (166).
25-02-2016 - Bij Zeeland type ZEE.4 tekstvariant FcI toegevoegd met foto op oord 1602.
                        Bij Huissen type HUI.11 een foto toegevoegd van een duit zj met tekstvariant Bb.
                        Bij Huissen type HUI.12 een nieuwe tekstvariant R toegevoegd met foto.
                        Bij Zeeland type ZEE.12 een nieuwe keerzijde tekstvariant b toegevoegd met foto op duit 1714.
                        Bij Kleef type KLE.6 een afbeelding opgenomen van variant Fb.
                        Bij Kleef type KLE.3 een afbeelding opgenomen van variant A.
                        Bij Gelderland type GEL.82 een nieuwe keerzijde variant m opgenomen met foto (NOSITRA).
26-02-2016 - Bij de Groninger Ommelanden type GROM.2 een niewe voorzijde variant L opgenomen met foto. 
                        Bij Deventer type DEV.11 een nieuwe voorzijde variant C opgenomen met foto.
                        Bij Friesland type FRI.10 bij de info een verwijzing met foto opgenomen naar een duit waar
                        1622 op lijkt te staan waar mogelijk 1629 bedoeld is (een 9 gemaakt uit een foutieve 2 ??).
                        Bij Overijssel type OVE.12 een voorzijde variant D opgenomen met foto (centrale punt).
                        Bij Zwolle type ZWO.4 een nieuwe voorzijde variant F opgenomen met foto.
                        Bij Reckheim type REC.43 een nieuwe voorzijde variant W opgenomen met foto.
17-03-2016 - Bij Stavelot type STA.3A aanpassing gedaan over het Medusahoofd tussen de letters FB en
                        bij de info een verwijzing opgenomen naar een ander exemplaar.
                        Bij Reckheim de tekstvariant FRI / SA los gemaakt van de FRI / CIR varianten en een eigen
                        type gegeven als REC.17A.
                        Bij Reckheim type REC.8 een afbeelding opgenomen en tekstvariant toegevoegd/aangepast.
26-07-2016 - Bij Groningen en de Ommelanden type GROM.3 bij de info een verwijzing opgenomen naar een
                        duit 1692 waar de adelaar maar een kop heeft a.g.v. beschadigt ponsoen.
                        Bij Friesland type FRI.13 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1723.
                        Bij Friesland type FRI.10 een duidelijke afbeelding van een duit 1644 opgenomen.
                        Bij Rekem type REC.24 een duidelijke afbeelding opgenomen van een duit 1640 met 0 deels in punt.
31-08-2016 - Bij Namen type NAM.4 (liard 1692) de info uitgebreid met meer gegevens.
01-09-2016 - Bij Friesland type FRI.9 valse jaartallen van duiten toegevoegd, de info aangepast en verwijzing
                        naar positie van de tekst op de keerzijde opgenomen.
                        Bij Friesland type FRI.10 valse jaartallen van duiten toegevoegd en de info aangepast.
                        Bij Gelderland type GEL.82 een duit 1635 opgenomen met nieuwe keerzijde tekst n.
03-09-2016 - Bij Overijssel type OVE.10 een nieuwe tekstvariant AC opgenomen met afbeelding.
                        Bij Holland type HOL.4A een afbeelding opgenomen van een vals oord 1569.
                        Bij Holland type HOL.4B nog een afbeelding van een vals oord opgenomen.
04-09-2016 - Bij Stevensweert type STE.5 een afbeelding opgenomen van een dergelijk exemplaar.
07-09-2016 - Nijmegen geheel aangepast en herzien, vooral bij het eerste type duit (NIJ.11).
11-09-2016 - Bij Friesland type FRI.3 een afbeelding toegevoegd van oord 1608 met tekstvariant F1g.
14-09-2016 - Bij Friesland type FRI.1 een afbeelding toegevoegd, zeldzaamheid en info aangepast.
21-09-2016 - Bij Arnhem type ARN.2 een foto toegevoegd van een exemplaar uit collectie Teylers museum.
                        Bij Batenburg, type BAT.26, een betere afbeelding opgenomen uit de collectie van Teylers museum.
                        Bij Batenburg, type BAT.34 afbeeldingen opgenomen van tekstvarianten E en M uit de collectie van Teylers museum.
24-09-2016 - Bij Batenburg, type BAT.34 een afbeelding opgenomen van tekstvariant A.
27-09-2016 - Bij Arnhem type ARN.5 varianten B2bI, D1cI, F1aI en F2bI opgenomen met foto uit de collectie van Teylers museum.
28-09-2016 - Bij Culemborg type CUL.1 een afbeelding van een oord toegevoegd met tekstvariant Ac.
                        Bij Culemborg type CUL.2 een afbeelding van een duit toegevoegd met tekstvariant Bg.
                        Bij Elburg type ELB.1 een afbeelding van tekstvariant A toegevoegd.
                        Van Elburg type ELB.2 een afbeelding opgenomen, deze heeft tekstvariant B.
                        Bij Elburg type ELB.4 een afbeelding van tekstvariant A toegevoegd.
                        Bij Elburg type ELB.5 een afbeelding van tekstvariant E toegevoegd.
                        Van Elburg type ELB.6 een afbeelding opgenomen, deze heeft tekstvariant A.
29-09-2016 - Bij Huissen type HUI.12 tekstvarianten toegevoegd met afbeeldingen.
                        Bij Huissen type HUI.11 tekstvarianten toegevoegd met afbeeldingen.
30-09-2016 - Bij Nijmegen foto's van tekstvarianten toegevoegd bij NIJ.12 (A2a), 13 (A2i en B2n) en 14 (Aa).
01-10-2016 - Bij Roermond type ROE.1 afbeeldingen opgenomen van duiten 1608 en 1611.
                        Bij Roermond type ROE.1 afbeeldingen opgenomen van duiten 1606 met tekstvarianten H2iII en J1iII.
                        Bij Roermond type ROE.2 nieuwe tekstvariant P opgenomen op oord 1606.
                        Bij Roermond type ROE.2 afbeelding opgenomen van oord 1608 met tekstvariant L1hI.
                        Bij Roermond type ROE.2 nieuwe tekstvariant Q opgenomen op oord 1611.
                        Bij Roermond type ROE.4 afbeelding opgenomen van variant AII.
                        Bij Roermond type ROE.5 afbeelding opgenomen van variant A1a.
                        Bij Roermond type ROE.6 afbeelding opgenomen van exemplaar met R in spiegelbeeld.
04-10-2016 - Bij Zutphen type ZUT.13 afbeeldingen opgenomen van varianten BcI en BdII.
                        Bij Zutphen type ZUT.17 afbeelding opgenomen van variant BaI.
                        Bij Gelderland type GEL.44 een afbeelding opgenomen van een duit 1589.
                        Bij Gelderland type GEL.58 een betere afbeelding opgenomen van een duit zonder jaar.
                        Bij Gelderland type GEL.82 een verwijzing bij de info opgenomen naar duit 1631 bij Teylers.
                        Bij Gelderland type GEL.94 een afbeelding opgenomen van een duit 1589.
                        Bij Gelderland type GEL.100 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1692.
                        Bij Gelderland type GEL.145 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1754.
                        Bij Gelderland type GEL.146 een afbeelding opgenomen van een zilveren hybride duit zonder jaar.
                        Bij Gelderland type GEL.147 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1762.
                        Bij Gelderland type GEL.132 een afbeelding opgenomen van een incuse duit 1783.
                        Bij Gelderland type GEL.133 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1788.
22-02-2017 - Bij West-Friesland type WES.135 een variant opgenomen met een Romeinse I en rechte 7 in het jaartal.
25-02-2017 - Bij duit Zeeland type ZEE.9 een afbeelding opgenomen van variant Bh met jaartal 1641.
28-02-2017 - Bij Friesland type FRI.7 een oord opgenomen met foute tekst DOMINS ipv DOMINVS.
26-03-2018 - Bij Zwolle type ZWO.4 een nieuwe tekstvariant G opgenomen met afbeelding.
                        Bij Zwolle type ZWO.2 kransvarianten 1 en 2 toegevoegd met voorbeelden.
27-03-2018 - Aan het eind bij Kampen een duit Zwolle 1663 opgenomen met klop Kampen.
                        Bij Namen een nieuw type NAM.12C toegevoegd, liard 1712 met het jaartal boven de kroon.
12-11-2018 - Bij Reckheim type REC.11 (imitatie liard Luik) een betere afbeelding geplaatst als je op de link ZJ klikt.
                        Bij Reckheim type REC.11 de voorzijde tekstvariant E volledig kunnen aanvullen.
                        Bij Reckheim type REC.15 (imitatie oord Zeeland) een betere afbeelding geplaatst van 1657.
                        Bij Reckheim type REC.15 een betere afbeelding van tekstvariant Gb (1657).
                        Bij West-Friesland type WES.40 een betere afbeelding opgenomen van een koperen duit 1645.
                        Bij de Groninger Ommelanden type GROM.2 het nieuwe jaartal 1677 toegevoegd met afbeelding.
17-11-2018 - Bij Zeeland type ZEE.5 onderscheid gemaakt in keerzijde typen I en II (geen kruisjes of kruisjes boven kroon).
                        Bij Zeeland type ZEE.5 een afbeelding opgenomen van een oord 1604 tekstvariant GbI.
                        Bij Reckheim type REC.1 een afbeelding opgenomen van een liard met tekstvariant AiI.
                        Bij Reckheim type REC.2 een betere foto opgenomen van het exemplaar B2cI.
18-11-2018 - Bij Vlaanderen type VLA.15 (dubbele denier) een afbeelding van het jaar 1608 toegevoegd.
                        Bij Vlaanderen type VLA.15 (dubbele denier) de jaartalwijziging 1609 over 08 toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Doornik type DOO.9 (dubbele denier) een afbeelding toegevoegd van het jaartal 1608 (variant Ad).
                        Bij Antwerpen type ANT.12 (dubbele denier) het onbekende jaartal 1608 toegevoegd met afbeelding (variant Ad).
20-11-2018 - Bij West-Friesland type WES.135 (duit 1780) afbeelding en type opgenomen van Arabische 1 over Romeinse I in jaartal.
21-11-2018 - Bij Antwerpen type ANT.1 (korten Karel V) diverse tekstvarianten opgenomen met afbeeldingen.
22-11-2018 - Bij den Bosch type BOS.4 (oord Philips II) een voorzijde variant 3 toegevoegd, borstbeeld Philips naar rechts.
                        Bij den Bosch type BOS.6 (oord Albert en Elisabeth) een betere afbeelding van het jaar 1602 toegevoegd (variant Ea).
                        Bij Deventer type DEV.7 (duit 1594) een afbeelding opgenomen van variant Ca.
                        Bij Holland betere afbeeldingen opgenomen van de duit 1712 en 1716.
28-11-2018 - Bij Friesland type FRI.7 (oord) een wat betere afbeelding opgenomen van het jaar 1646.
                        Bij VOC duiten West-Friesland type VOC.17 een foutje weggewerkt, 1765 stond foutief als 1766.
                        Bij Gelderland type GEL.1a (korte Karel V) een afbeelding opgenomen van tekstvariant D (zj).
                        Bij Huissen type HUI.11 (duit zj) een afbeelding opgenomen van de variant Jb.
                        Bij Huissen type HUI.12 (duit zj) een afbeelding opgenomen van de variant UtI.
01-12-2018 - Bij Kampen type KAM.7 een betere afbeelding van de duit 1661 opgenomen met variant EaII.
                        Bij Utrecht type UTR.18 beter afbeeldingen van de duiten 1743 over 1739 en 1744 over 1739 opgenomen.
                        Bij Rekum type REC.32 variant B aangepast en een foto er van opgenomen.
                        Bij Maastricht type MAA.18 (gigot) enkele tekstvarianten opgenomen met afbeeldingen.
17-03-2019 - Bij Gronsveld is GRONS.1A (schusselpfennig) vervallen. Deze is van Duitse oorsprong.
15-06-2019 - Bij Reckheim een nieuw afwijkend type toegevoegd onder nummer REC.24B.
                        Bij Reckheim een nieuw afwijkend type toegevoegd onder nummer REC.29B.
                        Bij Holland type HOL.3 een tweede recent ontdekte hybride opgenomen met jaartal 1578.
                        Bij Holland type HOL.4A een betere afbeelding geplaatst van de valse oord 1569.
                        Bij Holland type HOL.4B een tekstvariant M opgenomen met afbeelding.
                        Bij Holland type HOL.8 bij de info een afbeelding opgenomen van een duit 1766 met extras zichtbaar.
                        Bij Artesie type ART.7 de jaartalwijziging 1628/27 opgenomen met afbeelding.
                        In de catalogus onder de rubriek 'onbekende oorsprong' een valse liard van Luik opgenomen onder ONB.1.
                        Bij Luik type LUI.84B een incusum exemplaar opgenomen van 1745 met afbeelding.
17-06-2019 - Bij Utrecht type UTR.4 een afbeelding van een Maartensduitje 1520 opgenomen, deze heeft tevens de klop Werl.
                        Bij Utrecht VOC de niet werkende link naar een duit 1744 hersteld.
                        Bij Utrecht type UTR.23 voorbeelden toegevoegd van jaartal 1788 normaal en 1788 met cijfers v/h jaartal met tussenruimte.
                        Bij Reckheim type REC.11 keerzijde variant j toegevoegd (volledige variant is I2jII) met afbeelding.
                        Bij Reckheim type REC.16 afbeelding van voorzijde variant D opgenomen (volledige variant is D3(h)I.
                        Bij Gronsveld type GRONS.8 een afbeelding geplaatst van perron variant 3.
18-06-2019 - Bij Overijssel een betere afbeelding opgenomen van een Statenduit zj (OVE.5), variant Lb.
                        Bij Overijssel type OVE.10 een nieuwe tekstvariant AD toegevoegd met afbeelding (volledige variant is AD1bI).
                        Bij Overijssel type OVE.11 een nieuwe tekstvariant P toegevoegd (op 1633) met afbeelding (volledige variant is P1?II).
                        Bij Zeeland type ZEE.7 een afbeelding toegevoegd van tekstvariant C op oord 1669.
                        Bij Zeeland type ZEE.10 een betere afbeelding opgenomen van de duit 1669 (de tekstvariant is Aa).
                        Bij Zeeland type ZEE.14 een betere afbeelding opgenomen van de duit 1752 (de tekstvariant is B1b).
                        Bij Zwolle type ZWO.3 een afbeelding opgenomen van tekstvariant Bb op 1618.
19-06-2019 - Bij Friesland type FRI.7 een afbeelding opgenomen van een oord 1644.
                        Bij Friesland type FRI.9 een valse duit 1618 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Friesland type FRI.13 een hybride opgenomen van 1724, bewerkt tot tandwiel.
                        Bij Gelderland type GEL.134 een afbeelding opgenomen van de duit 1794 met de fout NOTRA ipv NOSTRA.
                        Zeldzaamheid van de duit Zaltbommel aangepast van R3 naar R2, deze komen de laatste jaren steeds meer voor.
                        Bij Luik type LUI.54 een afbeelding opgenomen van de gigot 1614.
                        Bij Holland type HOL.4B tekstvariant N toegevoegd (op een oord 1575), volledige variant is N1a(?).
                        Bij Holland type HOL.4B een nieuwe tekstvariant O opgenomen met afbeeldingen (komt voor op 1578 en 1579, volledige variant is O2aI).
                        Bij Holland type HOL.5 een betere afbeelding opgenomen.
                        Bij Zeeland type ZEE.4 een bijzondere hybride van oord/roosschelling opgenomen met jaartal 1601.
                        Bij Overijssel type OVE.10 een nieuwe tekstvariant AE opgenomen met afbeelding.
                        Bij Overijssel type OVE.14 betere afbeeldingen opgenomen en de variatie enkele of dubbele pluim in staart van leeuw opgenomen.
                        Bij Stevensweert type STE.6 tekstvariant M aangepast en een afbeelding opgenomen van deze variant M.
20-06-2019 - Bij Antwerpen type ANT.13 het nieuwe jaartal 1607 opgenomen van een liard met afbeelding.
                        Bij de Groninger Ommelanden type GROM.2 wat verduidelijkingen aangebracht en een nieuwe tekstvariant M toegevoegd met afbeelding.
21-06-2019 - Bij Reckheim type REC.5 een afbeelding opgenomen van een liard 1644. Deze heeft tevens een nieuwe tekstvariant D en een nieuwe
                        combinatie van wapentjes in het wapenschild op de voorzijde. De volledige variant is D9eII.
27-06-2019 - Bij Doornik type DOO.6 een afbeelding opgenomen van een liard 1589.
                        Bij Artesie type ART.6 een afbeelding opgenomen van een gigot 1627.
                        Bij Luik type LUI.53 een afbeelding opgenomen van een liard zonder jaartal.
                        Bij Friesland type FRI.10 bij de info onder het woordje kopergeld een link gekoppeld naar een zeer mooie overslag op een 3 pfennig met veel details.
28-06-2019 - Bij Friesland type FRI.10 een tweede afbeelding toegevoegd bij de valse duit 1626, variant met tekst doorlopend boven de kroon.
                        Bij Stevensweert type STE.6 bij de info via het woord exemplaar een link naar een afbeelding toegevoegd van een exemplaar geslagen
                        over waarschijnlijk een denier van Luik uit de periode 1614-1615.
                        Bij Reckheim type REC.16 kz variant h bijgevoegd dat de letters D zijn gemaakt van een omgekeerde G.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een nieuwe tekstvariant Q opgenomen met afbeelding. Variant F aangepast en een afbeelding toegevoegd en een afbeelding
                        toegevoegd van variant H. Bij de info verwijzingen opgenomen naar voorbeelden van een lange bloemkrans die tot onder het wapen doorloopt en dan vaak
                        een tekentje onder het wapen hebben. Tevens de varianten van de kroon wat beter beschreven met voorbeelden.
29-06-2019 - Bij Weert type WEE.1 een afbeelding opgenomen. Van beide typen oorden de zeldzaamheid aangepast naar R3, er zijn er meer bekend dan gedacht.
                        In de catalogus bij de VOC een nieuwe rubriek toegevoegd met VOC duiten gevonden in Nederland.
                        Bij VOC Westfriesland type VOC.14 een afbeelding opgenomen van het jaar 1732.
                        Gronsveld bij type GRONS.6 een nieuwe tekstvariant D opgenomen met afbeelding op liard zonder jaar. Complete variant is DcII.
30-06-2019 - Bij Deventer na de info van DEV.11 een afbeelding van een duit Zeeland 1684 opgenomen met de klop Deventer adelaar.
                        Bij Zwolle type ZWO.2 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1595, tekstvariant A1e.
                        Bij Utrecht type UTR.15 een afbeelding opgenomen van een zilveren duit 1681 (gewicht 4,70 gram).
                        Bij Utrecht type UTR.22 een vermelding opgenomen van een zilveren duit 1760 van 3,81 gram.
01-07-2019 - Bij Rekem type REC.43 een nieuwe tekstvariant X opgenomen. Er staan duidelijk drie punten onder A R.
                        Bij de info een verwijzing naar een rekening opgenomen waarin een knecht werd betaald om muntijzers op te halen uit de munt
                        van Rekem en deze naar Gronsveld te brengen.
                        Bij VOC Zeeland een nieuwe stempelwijziging 1737 over 1736 opgenomen bij type VOC.25 met afbeelding.
04-07-2019 - Bij Rekem type REC.17 een nieuwe variant AH opgenomen op jaartal 1617 met gekantelde 7.
                        Bij Rekem type REC.19 een betere afbeelding opgenomen van het jaar 1641, deze heeft een gekanteld cijfer 4 over een normaal cijfer 4.
05-07-2019 - Bij Luik een afbeelding opgenomen van type LUI.45.
                        Bij Rekem type REC.11 een nieuwe keerzijde tekstvariant k opgenomen met afbeelding.
                        Bij Friesland type FRI.3 een nieuwe voorzijde tekstvariant J toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Friesland type FRI.4 een nieuwe voorzijde tekstvariant L toegevoegd met afbeelding.
06-07-2019 - Bij Maastricht type MAA.14 keerzijde tekstvarianten b en c toegevoegd met afbeeldingen.
                        Bij Maastricht type MAA.17 variant Gj opgenomen op jaartal 1607.
                        Bij Maastricht type MAA.17 nieuwe voorzijde tekstvariant K opgenomen op jaartal 1608 met afbeelding.
                        Bij Maastricht type MAA.17 variant Ek opgenomen op jaartal 161Z.
                        Bij Gronsveld type GRONS.8 tekstvariant A aangevuld en keerzijde variant e ingevuld. Deze keerzijde variant is eigenlijk een hybride op dit type
                        liards en mogelijk ontstaan toen type GRONS.8A in productie kwam.
                        Bij den Bosch type BOS.4 keerzijde tekst variant b opgenomen en enkele varianten opgenomen met foto's.
                        Bij Gent type GEN.2 een betere foto toegevoegd.
                        Bij Gent type GEN.7 de goede foto van een 1583 geplaatst.
                        Bij Westfriesland type WES.127 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1713 over 11.
                        Bij Friesland type FRI.9 een valse duit 1617 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Friesland type FRI.13 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1724.
                        Bij Rekem type REC.17 een betere afbeelding opgenomen van een FRICIR duit 1653.
                        Bij Thorn type THO.9 een betere afbeelding opgenomen en de variant beter beschreven.
07-08-2019 - Bij Zwolle type ZWO.4 een nieuwe tekstvariant l opgenomen op duit 1639. Geen rozet aan begin vd tekst en DEVS begint links boven het wapen.
                        Verder is de tekst REFVGIVM in twee gesplitst met een punt er tussen.
                        Bij Westfriesland type WES.135 een betere afbeelding geplaatst van een duit 1780 met sporen van een Romeinse I onder de Arabische 1 in het jaartal.
                        Tevens de info tekst aangevuld.
27-08-2019 - Bij Gelderland type GEL.82 wat aanvullingen gedaan.
                        Bij Gelderland type GEL.94 wat aanvullingen gedaan. Wapentype terug gebracht van drie naar twee typen ivm te gering verschil tussen type 2 en 3.
07-09-2019 - Bij Arnhem een afbeelding toegevoegd van een exemplaar met tekstvariant E. Verder diverse afbeeldingen toegevoegd met nieuwe vz en kz combinaties.
10-09-2019 - Bij Deventer fotos opgenomen van diverse tekstvarianten bij type DEV.9 en 10. Foto van een zilveren exemplaar opgenomen bij DEV.10.
                        Bij Deventer type DEV.11 een afbeelding opgenomen van een zilveren exemplaar op een vierkant muntplaatje (7,00 gram)
                        Op het eind bij Deventer een foto van een duit Stad Groningen 1690 opgenomen met klop adelaar van Deventer (sanering 1702).
12-09-2019 - Bij Nijmegen type NIJ.13 een afbeelding opgenomen van vz tekstvariant D (volledige variant is D2i).
                        Bij Nijmegen type NIJ.13 een nieuwe kz tekstvariant q toegevoegd met afbeelding (volledige variant is D2q).
                        De info bij type NIJ.13 aangevuld met o.a. verwijzingen naar twee zware exemplaren geslagen over zuid Nederlandse oorden.
                        Bij Zaltbommel een afbeelding opgenomen van de duit met tekstcombinatie A2c.
                        Bij Zutphen type ZUT.12 een afbeelding opgenomen van de schusselpfennig.
                        Bij Zutphen type ZUT.13 een afbeelding opgenomen van voorzijde tekstvariant A (volledige variant is AaI).
                        Bij Zutphen type ZUT.13 een afbeelding opgenomen van nieuwe voorzijde tekstvariant C (volledige variant is CgI).
                        Bij Zutphen type ZUT.17 een afbeelding opgenomen van voorzijde variant A (volledige variant is AaI).
                        Bij Zutphen type ZUT.17 een afbeelding opgenomen van voorzijde variant C (volledige variant is CaII).
                        Bij Zutphen type ZUT.17 een afbeelding opgenomen van een nieuwe voorzijde variant G (volledige variant is GaI).
                        Bij Zwolle type ZWO.2 afbeeldingen toegevoegd van de keerzijde tekst varianten  b en e.
                        Bij Zwolle type ZWO.4 afbeeldingen toegevoegd van de voorzijde tekst variant C en de keerzijde tekst variant g.
                        Bij Zwolle type ZWO.4 een zilveren afslag toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Zwolle type ZWO.5 een keerzijde tekst variant c toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Zwolle type ZWO.5 een afbeelding toegevoegd van keerzijde variant a.
16-09-2019 - Bij Gent type GEN.1 een betere afbeelding opgenomen en de tekstvariant opgenomen.
                        Bij Gent type GEN.2 een betere afbeelding opgenomen.
                        Bij Gent type GEN.7 een betere afbeelding opgenomen van het jaartal 1582.
                        Bij Gent type GEN.10 een afbeelding opgenomen van het jaartal 1584.
                        Bij Holland type HOL.5 een keerzijde variant c opgenomen met afbeelding, tevens info wat aangepast.
                        Bij Holland type HOL.6 een afbeelding opgenomen van een zilveren afslag 1605.
                        Bij Holland type HOL.7 een afbeelding opgenomen van een zilveren afslag 1627.
                        Bij Holland type HOL.8 afbeeldingen opgenomen van een hybride met 2x leeuwzijde en een incusum leeuwzijde.
                        Bij Holland type HOL.8 een afbeelding opgenomen van een gouden afslag 1702.
                        Bij Holland type HOL.8 een incusum exemplaar 1721 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Holland type HOL.8 een afbeelding opgenomen van een hybride 1739.
                        Bij Holland type HOL.8 een afbeelding opgenomen van een incusum exemplaar 1739.
                        Bij Holland type HOL.8 een afbeelding opgenomen van een koperen piedfort 1739.
                        Bij Holland meerdere afbeeldingen opgenomen van de bewerkte duiten met leeuw en haan en ooievaar etc. tevens de tekst hierbij wat aangevuld.
16-11-2019 - Bij Utrecht UTR.7 een afbeelding van een Hollands penning opgenomen en de tekstvariant Aa op dit exemplaar opgenomen.
12-12-2019 - Niet werkende link naar foto duit Westfriesland 1717 hersteld.
                        Nieuw jaartal 1703 in koper bij Friesland toegevoegd met afbeelding.
18-04-2020 - Bij Friesland Jasek nummers toegevoegd (The coinage of Friesland, Dariusz F. Jasek - 2020).
23-04-2020 - Bij Friesland FRI.7 een afbeelding van een oord zonder jaar opgenomen met tekstvariant Ah (alleen ORDIN zonder verwijzing naar Friesland).
                        Bij de info van WES.135 een link naar een afbeelding opgenomen van een duit 1780 waarop goed te zien is dat de rechte 7 is gewijzigd naar
                        een gekrulde 7.
07-07-2020 - Bij Thorn type THO.5 een nieuwe voorzijde tekstvariant E toegevoegd op een liard zonder jaar met afbeelding.
                        Bij den Bosch type BOS.8 een exemplaar toegevoegd met verkeerd gesneden jaartal 1516.
08-07-2020 - Bij Maastricht type MAA.14 een foto opgenomen van een oord 1588.
                        Bij Friesland type FRI.5 een afbeelding opgenomen van een oord 1618 met het jaartal op de voorzijde.
                        Bij Zeeland type ZEE.9 een betere afbeelding opgenomen van de duit met de foute tekst ZEE / LAN / AIA.
09-07-2020 - Bij Reckheim type REC.30 bij de info een link opgenomen naar twee nieuwe afbeeldingen van exemplaren geslagen over een Franse double tournois.
                        Bij Reckheim type REC.30 een nieuwe tekstvariant AP opgenomen met afbeelding.
                        Bij Holland type HOL.8 een nieuwe jaartalwijziging 1713 over 1712 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Friesland type FRI.4 een afbeelding opgenomen van een oord 1616 met keerzijde tekst f.
12-07-2020 - Bij Gronsveld type GRONS.2 een afbeelding opgenomen van een oord (liard) variant C1eI.
14-07-2020 - Bij Reckheim type REC.17 een andere afbeelding opgenomen van een duit 1644 ( met verkeerd geplaatste cijfers 4).
                        Bij Holland type HOL.8 bij de info een link opgenomen naar een afbeelding van een replica duit 1739.
17-07-2020 - Bij Luik type LUI.84A het jaartal 1744 opgenomen.
18-07-2020 - Bij Utrecht type UTR.17 bij de info een link opgenomen naar een afbeelding van een duit 1723 met klop letter A.
19-07-2020 - Bij Luik type LUI.81 een afbeelding van het jaartal 1726 opgenomen.
                        Bij VOC Zeeland type VOC.24 een jaartalwijziging 1735 over 34 opgenomen met afbeelding.
21-07-2020 - Bij Kampen type KAM.4 een zilveren afslag op vierkant plaatje opgenomen met link naar afbeelding (Amsterdam museum, Lopez Suasso).
                        Bij den Bosch type BOS.3 een afbeelding opgenomen van een duit 1590.
                        Bij Luik type LUI.71 een tekstvariant Cc toegevoegd met afbeelding.
22-07-2020 - Bij Kampen type KAM.7 een afbeelding opgenomen van duit 1660 variant CaII.
                        Bij den Bosch type BOS.7 een afbeelding opgenomen van een liard 1607.
                        Bij Luik type LUI.53 een betere afbeelding opgenomen van een liard zonder jaar.
                        Bij Vlaanderen type VLA.17 een afbeelding opgenomen van een liard 1658.
23-08-2020 - Bij Rekem type REC.5 een jaartal variant 1041 toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Rekem een nieuw type duit REC.37B toegevoegd, een imitatie van de Groninger Ommelanden.
02-10-2020 - Bij Thorn type THO.7 keerzijde tekst variant D toegevoegd op een liard 1614.
                        Bij Rekem type REC.35 een variant Bb toegevoegd met waarschijnlijk het jaartal 1683.
06-10-2020 - Bij Gronsveld een demi liard (gigot of duit) toegevoegd onder nummer GRONS.3C.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een tekstvariant R toegevoegd met een punt na ISV (mogelijk een centreerpunt vd stempelsnijder).
10-10-2020 - Bij Friesland type FRI.3 een afbeelding opgenomen van een oord 1609 met tekstvariant H1n.
                        Bij Friesland type FRI.10 een zeer primitief vals exemplaar opgenomen zonder jaartal.
                        Bij Rekem type REC.24 een nieuw jaartal 1629 toegevoegd met afbeelding, tekstvariant Gd.
29-10-2020 - Bij Culemborg type CUL.1 een afbeelding opgenomen van een oord met kz tekstvariant e (volledige variant is Ae).
                        Bij Delft afbeeldingen opgenomen van armenoortjes 1531 en 1543 en de tekst varianten verbeterd.
                        Bij Elburg type ELB.7 (de unieke muter) meer foto's toegevoegd en de tekstvariant verbeterd. Bij de info een link opgenomen naar nog een overslag.
30-10-2020 - Bij Elburg type ELB.1 een nieuwe tekstvariant F toegevoegd met foutief SCCLES ipv ECCLES.
                        Bij Elburg type ELB.3 een nieuwe tekstvariant D toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Elburg type ELB.3 een afbeelding opgenomen van een zilveren afslag.
                        Bij Elburg type ELB.5 de tekst varianten aangepast, er stond er eentje dubbel in, deze verwijderd.
                        Bij Gelderland type GEL.82 een afbeelding van een duit met kz tekst variant j opgenomen.
                        Bij Gelderland type GEL.82 een nieuwe keerzijde tekst variant o opgenomen met afbeelding.
07-11-2020 - Bij Holland type HOL.2 een afbeelding opgenomen van de uiterst zeldzame halve duit (penning) 1579.
10-12-2020 - Bij Rekem type REC.15 een afbeelding opgenomen van een imitatie oord Zeeland 1627.
19-12-2020 - Bij Friesland type FRI.10 de duit 1658 over 1647 verwijderd. Mede naar aanleiding van de discussie op munthunter en de goede foto aldaar
                        tot de conclusie gekomen dat het hier een 1653 over 1648 betreft.
                        Bij Thorn type THO.9 een nieuwe tekstvariant Cb opgenomen met afbeelding.
24-12-2020 - Bij Overijssel type OVE.11 een afbeelding opgenomen van de duit 1619.
25-12-2020 - Bij Overijssel type OVE.6 een zilveren afslag van 14,2 gram op een vierkant muntplaatje opgenomen met afbeelding.
                        Bij Overijssel type OVE.9 een afbeelding opgenomen van tekstvariant C.
                        Bij Overijssel type OVE.8 (Mauritsoord) een afbeelding opgenomen en de tekstvariant beter beschreven.
                        Bij Overijssel type OVE.11 een afbeelding van een koperen afslag van 9,51 gram op een vierkant muntplaatje opgenomen.
29-12-2020 - Tekstuele wijzigingen en aanvullingen bij Rekem (Reckheim).
30-12-2020 - Bij Doornik type DOO.6 een betere afbeelding opgenomen van een oord 1586 en een voorzijde tekstvariant B opgenomen.
                        Bij Friesland type FRI.10 een beter afbeelding opgenomen van de duit 1653 over 1648.
                        Bij Maastricht een afbeelding opgenomen van een oord 1627.
17-01-2021 - Bij Overijssel type OVE.9 een afbeelding opgenomen van tekstvariant E.
09-02-2021 - Friesland flink aangepast met vele aanvullingen en verbeteringen.
09-02-2021 - Bij Batenburg type BAT.34 een afbeelding opgenomen van tekstvariant D.
                        Bij Gelderland type GEL.141 een incusum exemplaar van 1720 opgenomen met afbeelding.
                        Bij Holland type HOL.8 een betere afbeelding opgenomen van de jaartalwijziging 1715 over 14.
20-03-2021 - Bij den Bosch type BOS.3 een afbeelding opgenomen van een duit 1581 met cijfers van het jaartal aan weerszijden van het borstbeeld.
                        Bij de info van Deventer type DEV.9 een verwijzing en afbeelding opgenomen naar een duit 1617 geslagen over een liard van Thorn.
                        Bij Kleef type KLE.7 afbeeldingen opgenomen van een duit 1677 en duit 1678.
                        Bij Luik t/m 1612 een afbeelding opgenomen van een liard van het type LUI.47.
03-05-2021 - Bij Zeeland type ZEE.8 een afbeelding opgenomen van een duit zonder jaartal.
04-05-2021 - Bij Gelderland type GEL.143 een nieuwe voorzijde tekst variant B toegevoegd met afbeelding.
22-05-2021 - Bij Zutphen type ZUT.17 een afbeelding opgenomen van een koperen duit met afgekort jaartal (87) onder het wapenschild.
                        Bij Gelderland type GEL.141 een incusum wapenzijde opgenomen van een duit 1720 (met hoge waarschijnlijkheid).
                        Bij Kleef type KLE.6 een nieuwe tekstvariant N toegevoegd met afbeelding.
                        Bij Overijssel type OVE.7 een afbeelding opgenomen en de tekstvariant aangepast/verbeterd.
                        Bij Vlaanderen type VLA.13 een tekstvariant Dc toegevoegd met afbeelding op oord 1589.
15-07-2021 - Bij Zeeland type ZEE.17 een afbeelding opgenomen van de duit met stempelwijziging 1777 over 1776.
19-08-2022 - Bij Antwerpen type ANT.14 een afbeelding opgenomen van een gigot 1626 geslagen voor Breda.
                        Bij Huissen type HUI.10 een oord opgenomen met het jaartal 1614, geslagen te Mülheim.
26-08-2022 - Bij Namen een betere afbeelding opgenomen van een liard 1692 (NAM.4) en Vanhoudt nummers opgenomen.
03-01-2023 - Bij Kampen een nieuwe type duit opgenomen van 1644 met nummer KAM.4A.
                        Bij Zwolle type ZWO.4 een afbeelding opgenomen van een piedfort van 3,25 gram.
30-08-2023 - Bij Friesland type FRI.12 een afbeelding toegevoegd van een valse duit 1691. Een betere afbeelding wordt nog gezocht.
                        De info uitgebreid bij het type NAM.4.
                        Bij Vlaanderen type VLA.17 een keerzijde variant e opgenomen op een liard 1644.
31-08-2023 - Bij Holland type HOL.5 een contemporaine vervalsing opgenomen zonder jaartal.
01-09-2023 - Bij Gelderland type GEL.82 een tekstvariant met NOSTER ipv NOSTRA opgenomen, jaartal helaas niet leesbaar.
                        Bij Maastricht type MAA.13 een afbeelding toegevoegd van een duit 1585.
                        Bij Gelderland type GEL.3a een betere afbeelding toegevoegd en bij de tekstvariant. Ook een contemporaine vervalsing opgenomen
                        die nagemaakt is naar een Gelders exemplaar.
31-10-2023 - Bij Gelderland type GEL.3a een foto opgenomen van tekstvariant C1b.
15-11-2023 - Bij Utrecht type UTR.7 een tekstvariant Bb opgenomen met afbeelding van een Hollandse penning van 3 mijten.
                        Bij Friesland type FRI.10 een jaartalwijziging 1648 over 1647 opgenomen met afbeelding.
02-02-2024 - Bij Zeeland type ZEE.11 een betere afbeelding opgenomen van een duit 1684 met ZEE / LAN / DIN
                        Bij Zeeland type ZEE.14 een afbeelding toegevoegd met het voorbeeld van een jaartal met Arabische 1.
                        Bij Holland type HOL.4B een betere afbeelding opgenomen van een oord 1576, deze afbeelding ook toegevoegd bij (voorzijde) tekstvariant J.
                        Bij Holland type HOL.4B afbeelding opgenomen van (keerzijde) tekstvariant d.
27-02-2024 - De prinsenduit Overijssel 1767 is teruggevonden en is van X (nog niet eerder (door mij) tegengekomen) gewijzigd naar R4.