FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - ONBEKENDE MUNTPLAATS

LUI.49: Liard (koper)(de Chestret 609 - Dengis 1024)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (blootshoofds) naar links.

TEKST:
(Rozet) FERDINANDVS. D. G. EPISCOPVS. LEODI (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal (1612).

TEKST: EPIS. LEODIEN. V. BAVAR. DVX (of variant). Dit is voluit: episcopus Leodiensis v Bavaria dux. Dit betekent: bisschop van Luik, hertog van Beieren.

Muntmeester:

        1612


Info:

Vanwege het jaartal 1612 wordt deze liard als het oudste type gezien.

 

FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - MUNTPLAATS BOUILLON

LUI.50: Liard (koper)(de Chestret 619 - Dengis 1023)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (met bonnet) naar links.

TEKST:
(Ster) FERDINAND. D. G. EPISCOPVS. LEODI (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild met een hartschild, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon.

TEKST: .DVX. BVLLONIENSIS. (of variant). Dit betekent: hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ (1636-1640)


Info:

Op 3 september 1635 vroeg de gouverneur van Bouillon toestemming om (zilver) geld aan te mogen munten. Dit moest vooral dienen om de soldaten van het aldaar gelegerde garnizoen te kunnen uitbetalen. Samen met deze aanmunting zullen deze liards zijn geslagen. Op 3 februari 1640 is weer een vermelding van aanmuntingen waarbij een limiet werd gesteld van 10.000 livres.

 

FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.51: Gigot of 12 sols (koper)(de Chestret 611 - Dengis 1046)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond wapenschild met daar in het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
.FERDI. D. G. EP. LEOD. (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Het perron van Luik met daar boven een grote kroon. Het perron is omgeven door drie wapenschildjes. Links het wapen van Bouillon, rechts het wapen van Loon en onder een wapenschild met het wapen van Horne. Aan weerszijden van dit wapen de cijfers X II.

TEKST: Geen tekst.

Muntmeester:

         ZJ (tussen 1612-1637)

 

Voorkomende voor- en keerzijde varianten:

KZ: I : Met X - II aan weerszijden wapentje.
    II: Met . - .  aan weerszijden wapentje.

 

Info:

Variant I (ZJ), particuliere collectie.
Variant II (ZJ), particuliere collectieInfo:

Aangezien dit type is nagemaakt te Charleville onder Charles II de Gonzague (1595-1637) moet dit type zijn geslagen ergens tussen 1612 en 1637.

 

LUI.52: demi gigot of 6 sols (koper)(de Chestret 612 - Dengis 1047)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
FERDINAN. ELEC. COL. EPIS. LEO (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus electus Colonia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, elect van Keulen, bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Het perron van Luik met links een wapenschild met het wapen van Franchimont en rechts het wapen van Horne. Aan de top van het perron aan weerszijden de cijfers V en I (6 sols).

TEKST: V. DVX. BAVARI. MAR. FRANCHT (of variant). Dit is voluit: dux Bavaria marchionis Franchimontis. Dit betekent: hertog van Beieren, markies van Franchimont.

Muntmeester:

         ZJ (1614)


Info:

Deze munt is een voortzetting van het type geslagen onder Ernestus van Beieren en wordt daarom geplaatst aan het begin van de regering van Ferdinandus van Beieren.
 

LUI.53: Liard of 24 sols (koper)(de Chestret 613 - Dengis 1048)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
FERDINAN. ELEC. COL. EP. LEO (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus electus Colonia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, elect van Keulen, bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Het perron van Luik omgeven door drie wapenschildjes met daar boven een grote kroon. Links het wapen van Franchimont, rechts het wapen van Horne en onder een wapenschild met het wapen van het Duitse rijk. Aan weerszijden van dit wapen de cijfers van het jaartal (1614).

TEKST: (Kruis) MAR. FRANCHI. COMES. DE. HORNE (of variant). Dit is voluit: marchionis Franchimontis comes de Hornensis. Dit betekent: markies van Franchimont, graaf van Horne.

Muntmeester:

         ZJ
        1614


Info:

 

LUI.54: Gigot of 12 sols (koper)(de Chestret 614 - Dengis 1049)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de cijfers X en II (12 sols).

TEKST:
FERDINAN. ELEC. COL. EP. LE. (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus electus Colonia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, elect van Keulen, bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Het perron van Luik omgeven door drie wapenschildjes met daar boven een grote kroon. Links het wapen van Franchimont, rechts het wapen van Horne en onder een wapenschild met het wapen van het Duitse rijk. Aan weerszijden van dit wapen de cijfers van het jaartal (1614).

TEKST: (Kruis) MAR. FRANCHI. COMES. HORNE. (of variant). Dit is voluit: marchionis Franchimontis comes de Hornensis. Dit betekent: markies van Franchimont, graaf van Horne.

Muntmeester:

         ZJ
        1614


Info:

 

LUI.55: Denier of 8 sols (koper)(de Chestret 615 - Dengis 1050)

VOORZIJDE : Gekroonde letters FB van Ferdinandus en Bavaria. Aan weerszijden van de letters de cijfers van het jaartal (1615).

TEKST:
(Perron) FERD. PR. ELEC. COL. EP. LEOD (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus princeps electus Colonia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, prins elect van Keulen, bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Gekroond wapenschild gelegen op een scheef geplaatst herkruist kruis. Het wapen is vertikaal gedeeld met links het wapen van Bouillon en rechts het wapen van Loon.

TEKST: (Kruis) SVP. DVX. BVL. COMES. LOSS (of variant). Dit is voluit: sup dux Bullonienis comes Lossensis. Dit betekent: sup hertog van Bouillon, graaf van Loon.

Muntmeester:

         ZJ
        1614
        1615


Info:

Kopie van de deniers ter waarde van 4 mijten zoals geslagen door Albertus en Elisabeth geslagen te Vlaanderen en Brabant. Op 6 september 1615 wordt dit type genoemd in een muntcommissie voor Jean Simon. De oplage werd gelimiteerd op 3000 gulden Brabants.

 

LUI.56: Liard (koper)(de Chestret 617 - Dengis 1072)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (met bonnet) naar links.

TEKST:
.FERDINAND. D. G. ARC. COL. (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST: .PR. L. ET. S. CO. PR. D. BAV. (of variant). Dit is voluit: princeps Leodiensis et Stabulensis comes Palatinus Rheni dux Bavaria. Dit betekent: prins(bisschop) van Luik en Stavelot, graaf van Palatinat Rijnland, hertog van Beieren.

Muntmeester:

         ZJ


Info:

Vanwege het afwijkende opschrift op de keerzijde denkt Jean Luc Dengis bij dit type aan een aanmunting voor Stavelot-Malmedy welke door de verzorgde slag te Luik heeft plaatsgevonden.
 

LUI.57: Liard (koper)(de Chestret 618 - Dengis 1073)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (blootshoofds) naar links.

TEKST:
.FERDINANDVS. D. G. EPISCO. LEOD. (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild met een hartschild, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon.

TEKST: .DVX. BVILLONIENSIS. (of variant). Dit betekent: hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ


Info:

 

 

LUI.58: Liard (koper)(de Chestret 620 - Dengis 1064)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon. Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal. Het wapen heeft wat versieringen en is geplaatst binnen een parelrand.

TEKST:
FERDINAND. D. G. EP. LEODIE (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes.

TEKST: (Kruis) DVX. BVL. MAR. FRANCH. CO. LO. HOR (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1641
        1642
        1643


Info:

Op 16 augustus 1641 werd de muntslag van 40.000 livres aan nieuwe liards goedgekeurd. De oude moesten ingeleverd worden bij het munthuis. 

 

LUI.59: Gigot (koper)(de Chestret 621 - Dengis 1063)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon.

TEKST:
FERD. D. G. EP. LEO (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes. De bonnet onderbreekt de tekst.

TEKST: DVX. BV. MAR. FRANC. CO. LO (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon.

Muntmeester:

         ZJ (1640?)


Info:

Deze munt had koers voor 3 deniers. Tussen 4 maart 1640 en 10 november 1640 is voor 6000 livres aangemunt wat ongeveer 480.000 stuks heeft opgeleverd. Een duit van Kleef, type KLE.6, is bekend overslagen over waarschijnlijk dit type van Luik of over het type LUI.61. Aangezien de Kleefse duiten geslagen zijn voor 1624 moet deze gigot ook vroeger geslagen zijn. De vermelding dat er gigots geslagen zijn tussen 4 maart en 10 november 1640 hoort dan niet bij dit type maar bij de gigot zonder jaartal van het type LUI.61.

 

LUI.60: Liard (koper)(de Chestret 622/624 - Dengis 1065/1066)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon. Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal. Het wapen heeft minder versieringen dan type LUI.58.

TEKST:
. / FERDINAND. D. G. EP. LEOD. / . (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes.

TEKST: DVX. BVL. MAR. FRANCH. CO. LO. HOR (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

         ZJ
        1641
        1642
        1643


Info:

Op 16 augustus 1641 werd de muntslag van 40.000 livres aan nieuwe liards goedgekeurd. De oude moesten ingeleverd worden bij het munthuis.

 

LUI.61: Gigot (koper)(de Chestret 623 - Dengis 1067)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon. Het wapen heeft minder versieringen dan type LUI.59.

TEKST:
. / FERD. / D. G. EP. / LEOD / . (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes. De bonnet onderbreekt de tekst.

TEKST: DV. BV. MAR. FRA. CO. LO. H (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

         ZJ
        1641


Info:

Deze munt had koers voor 3 deniers. Op 23 november 1640 kreeg Francois Schelberg toestemming om voor 7 a 8000 livres gigots te slaan.

 

FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - MUNTPLAATS MAASEIK

LUI.62: Gigot (koper)(de Chestret 616 - Dengis 1076)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (blootshoofds) naar links.

TEKST:
(Eikeltje) FERDINANDVS. DVX. BAVARI (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dux Bavaria. Dit betekent: Ferdinandus hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Loon.

TEKST: COMES. LOSSENSIS (of variant). Dit betekent: graaf van Loon.

Muntmeester:

         ZJ
        1613


Info:

Op 18 mei 1613 kreeg Pierre Verscheulen toestemming om te Maaseik voor 800 gulden Brabants aan gigots te slaan.

 

LUI.63: Liard (koper)(de Chestret 631 - Dengis 1077)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Loon. Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal.

TEKST:
. / FERDINAND. D. G. EP. LEO. / . (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes. Tussen de bonnet en het perron de afbeelding van een eikeltje (van Maaseik).

TEKST: (Rozet) DVX. BVL. MAR. FRANCH. CO. LO. HO (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

         ZJ
        1641
        1642
        1643


Info:

 

 

FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - MUNTPLAATS DINANT

LUI.64: Liard (koper)(de Chestret 625 - Dengis 1085)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (met bonnet) naar links.

TEKST:
(Leeuw) FERDINAND. D. G. EPISCOP. LEO (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon.

TEKST: . DVX. BVLLONIENSIS. (of variant). Dit betekent: hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ (1640)


Info:

In de strubbelingen tussen Frankrijk en Spanje liep het gebied rond Dinant gevaar maar bleef trouw aan het prinsbisdom. Om de soldaten die te Dinant waren gelegerd te kunnen betalen werd op 4 maart 1640 een muntslag van 6000 livres aan Liards goedgekeurd. De opbrengst uit deze muntslag moest ten goede komen aan de soldaten. De aanmaak duurde tot 10 november 1640.

 

FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - MUNTPLAATS VISÉ

LUI.65: Liard (koper)(de Chestret 626 - Dengis 1086)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (met bonnet) naar links.

TEKST:
(Wapentje van Visé) FERDINAND. D. G. EPISCO. LEOD (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon.

TEKST: . DVX. BVLLONIENSIS. (of variant). Dit betekent: hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ (1640)


Info:

Op 10 november 1640 kreef Francois Schelberg toestemming om 12.000 lires aan liards te mogen slaan op de voet van 33 patards per livre.

 

FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - MUNTPLAATS HASSELT

LUI.66: Liard (koper)(de Chestret 627/628 - Dengis 1035/1037)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (met bonnet) naar links.

TEKST:
(Takje) FERDINAND. D. G. EP. LEO. D. BVL (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis dux Bulloniensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik en hertog van Bouillon.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Loon.

TEKST: . COMES. LOSSENSIS . (of variant). Dit betekent: graaf van Loon.

Muntmeester:

         ZJ
        1640


Info:

Deze liards bestaan met een takje of een rozet als beginteken in de tekst. Begin 1640 zijn liards en gigots geslagen te Hasselt. Op 6 juli 1641 kreeg muntmeester Schelberg opdracht zijn aanmunting te staken maar op 19 oktober 1641 mocht hij wederom liards en gigots aanmaken waarbij de hoeveelheid werd gelimiteerd tot 40.000 livres.

 

LUI.67: Gigot (koper)(de Chestret 629/630 - Dengis 1036/1038)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (met bonnet) naar links.

TEKST:
(Takje) FERDI. D. G. EP. LEO. D. BVL (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis dux Bulloniensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik en hertog van Bouillon.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Loon.

TEKST: . COMES. LOSSENSIS . (of variant). Dit betekent: graaf van Loon.

Muntmeester:

         ZJ


Info:

Deze gigots bestaan met een takje of een rozet als beginteken in de tekst. Begin 1640 zijn liards en gigots geslagen te Hasselt. Op 6 juli 1641 kreeg muntmeester Schelberg opdracht zijn aanmunting te staken maar op 19 oktober 1641 mocht hij wederom liards en gigots aanmaken waarbij de hoeveelheid werd gelimiteerd tot 40.000 livres.


 

LUI.68: Liard (koper)(de Chestret 632 - Dengis 1039)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Loon. Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal.

TEKST:
. / FERDINAND. D. G. EP. LE. / . (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

KEERZIJDE:
Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes. Tussen de bonnet en het perron de afbeelding van kruisje gevormd door punten.

TEKST: DVX. BVL. MAR. FRANCHI. CO. LO (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon.

Muntmeester:

         ZJ
        1642
        1643


Info:


 

FERDINAND VAN BEIEREN 1612-1650 - MUNTPLAATS THEUX?

LUI.69: Liard (koper)(Dengis 1087)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Ferdinand van Beieren (met bonnet) naar links.

TEKST:
(Wapentje van Franchimont) FERDINAND. D. G. EP. LEO. D. BVL (of variant). Dit is voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis dux Bulloniensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik, hertog van Bouillon.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Loon.

TEKST: . COMES. LOSSENSIS. (of variant). Dit betekent: graaf van Loon.

NOG GEEN AFBEELDING

Muntmeester:

         ZJ (1643?)


Info:

Deze liard is mogelijk geslagen op verzoek van de bevolking van Theux gelegen in het markizaat Franchimont, Chestret kende deze munt niet.

 

MAXIMILIAAN VAN BEIEREN 1650-1688 - MUNTPLAATS HASSELT

LUI.70: Liard (koper)(de Chestret 643 - Dengis 1113)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van Bouillon, de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen.

TEKST:
MAXIM / HENRI: D. G. ARCHI. COL. (of variant). Dit is voluit: Maximilianus Henricus dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Maximiliaan Heinrich, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST: .EPISC. ET. PRINC. LEO: D. BVL. (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ R3


Info:

Waarschijnlijk een proef waarvan slechts een paar exemplaren zijn geslagen. Jean Luc Dengis plaatst deze proef aan het eind van de regering van Maximiliaan van Beieren.
 

LUI.71: Liard (koper)(de Chestret 644 - Dengis 1107)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In het wapenschild het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
MAXIM. HEN. D. G. ARC. COL (of variant). Dit is voluit: Maximilianus Henricus dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Maximiliaan Heinrich, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van Bouillon, de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen.

TEKST: EPS / ET. PRINC. LEO. DVX. BV. (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ


Voorkomende voor- en keerzijde varianten:


VZ: A: MAXIM. HEN. D.G. ARC. CO
    B: MAXIM. HEN. D.G. ARC. COL
    C: MAXIM. HEN. D.G. ARC. COL.


KZ: a: ET. PRINC. LEO. DVX. BV. - EPS
    
b: ET. PRINC. LEO. DV. BVL - EPS
     c: ET. PRNC. LEO. (DVX.) BVL - EPSInfo:

Variant Aa (ZJ), particuliere collectie.
Variant Bb (ZJ), particuliere collectie.
Variant Cc (ZJ), particuliere collectie.

Muntmeester Francois Schelberg kreeg op 28 december 1650 opdracht om nieuwe liards te slaan waarbij er 92 uit een livre moesten komen. Dit nieuwe type werd ingevoerd om de oude te vervangen die door Reckheim en Gronsveld veelvuldig werden nageslagen. Hij gebruikte voor de eerste aanmuntingen koper van in beslag genomen liards (van Reckheim?). Hij moest verder de oude vreemde liards ter waarde van 12 sols ter ommunting aannemen tegen een koers van 1 nieuwe tegen 2 oude. De liards ter waarde van 16 sols, geslagen op naam van Ferdinand, tegen een koers van 4 nieuwe tegen 6 oude. Op 30 januari 1651 werd de hermunting publiek bekend gemaakt en werd de omloop gezuiverd van de oude en valse liards. In 1659 werd de muntvoet gewijzigd naar die van Brabant en werd voor 8000 livres aan koper vermunt tot nieuwe liards.

 

LUI.72: Gigot (koper)(de Chestret 645 - Dengis 1108)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In het wapenschild het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
.MAX. HEN. D. G. ARC. COL. (of variant). Dit is voluit: Maximilianus Henricus dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Maximiliaan Heinrich, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van Bouillon, de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen.

TEKST: EPS / ET. PRINC. LEO. DVX. BVL (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ


Info:

Gemunt op de waarde van 1 dossoz of 1 gigot.

 

LUI.73: Liard (koper)(de Chestret 646 - Dengis 1109)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In het wapenschild het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
MAX. HEN. D. G. ARC. COL (of variant). Dit is voluit: Maximilianus Henricus dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Maximiliaan Heinrich, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van Bouillon, de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen.

TEKST: EP / ET. PRIN. LEN. DVX. BVL (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon.

Muntmeester:

         ZJ (1660)


Voorkomende voor- en keerzijde varianten:

VZ: A: MAX. HEN. D.G. ARC. COL


KZ: a: EP - ET. PRIN. LEN. DVX. BVLInfo:

Variant Aa (ZJ), particuliere collectie.

Geslagen op een andere lichtere voet.

 

SEDE VACANTE 1688 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.74: Liard (koper)(de Chestret 650 - Dengis 1119)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Sint Lambertus naar links met mijter, het borstbeeld onderbreekt de tekst.

TEKST:
S. LAMBERT. - PATRO. LEOD (of variant). Dit is voluit: sanctus Lambertus patronus Leodiensis. Dit betekent: sint Lambertus, schutspatroon van Luik.

KEERZIJDE:
Met bonnet gekroond wapenschild, in het schild het wapen van Bouillon. De bonnet boven het wapen doorbreekt de tekst niet.

TEKST: (Rozetje) DEC. ET. CAP. LEOD. SEDE. VACANTE (of variant). Dit is voluit: decanus et capli Leodiensis sede vacante. Dit betekent: decaan en kapittel van Luik, zetel vacant.

Muntmeester:

        1688


Info:

Geslagen in opdracht van het kapittel van Luik tijdens de periode dat de bisschopszetel vacant was.

 

JOHAN LUDWIG VAN ELDEREN 1688-1694 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.75: Liard (koper)(de Chestret 655 - Dengis 1125)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van van Elderen (vairklokjes), de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen.

TEKST:
(jaar) / IO. LVD. D. G. EP. ET. PRIN. LEO (of variant). Dit is voluit: Iohannis Ludovicus dei gratia episcopus et princeps Leodiensis. Dit betekent: Johan Ludwig, bij Gods gratie prinsbisschop van Luik.

KEERZIJDE:
In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Bouillon (boven), Loon (rechts), Horne (onder) en Franchimont (links).

TEKST: (Rozetje) DVX. BVL. MAR. FRA. COM. LOS. HOR (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1688
        1691
        1692


Info:

Op 12 februari 1691 kreeg muntmeester Schelberg toestemming om voor 15.000 livres aan liards te slaan. Het hertogdom Bouillon was door Lodewijk XIV van Frankrijk ingepikt en weg gegeven aan het huis van Tour d'Auvergne. Ondanks dat bleef men te Luik het wapen van Bouillon voeren en de titel hertog van Bouillon gebruiken.
 

LUI.76: Liard (koper)(de Chestret 656 - Dengis 1126)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van van Elderen (vairklokjes), de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen.

TEKST:
(jaar) / IO. LVD. D. G. EP. ET. PRIN. LEO (of variant). Dit is voluit: Iohannis Ludovicus dei gratia episcopus et princeps Leodiensis. Dit betekent: Johan Ludwig, bij Gods gratie prinsbisschop van Luik.

KEERZIJDE:
In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. De plaatsing is nu anders dan op het vorige type, ook staan de wapenschildjes nu rechtop afgebeeld. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links).

TEKST: DVX. BVL. MAR. FRA. COM. LOS. HOR (of variant). Dit is voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1691
        1692
        1693


Info:

Gewijzigde uitvoering van de wapenschildjes.

 

SEDE VACANTE 1694 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.77: Liard (koper)(de Chestret 659 - Dengis 1133)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Sint Lambertus naar links met mijter, het borstbeeld onderbreekt de tekst niet.

TEKST:
S.LAMBERTVS. PATRO: LEOD: (of variant). Dit is voluit: sanctus Lambertus patronus Leodiensis. Dit betekent: sint Lambertus, patroon van Luik.

KEERZIJDE:
In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). In de vlakken van het gevormde kruis de cijfers van het jaartal (1694).

TEKST: (Rozetje) DEC. ET. CAP. LEOD. SEDE. VACANTE (of variant). Dit is voluit: decanus et capli Leodiensis sede vacante. Dit betekent: decaan en kapittel van Luik, zetel vacant.

Muntmeester:

        1694


Info:

Geslagen in opdracht van het kapittel van Luik tijdens de periode dat de bisschopszetel vacant was.


 

JOSEPH CLEMENS VAN BEIEREN 1694-1723 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.78: Liard (koper)(de Chestret 664 - Dengis 1138)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
IOSEPH. CLEM. D. G. ARC. COL (of variant). Dit is voluit: Josephus Celemens dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Joseph Clemens, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

KEERZIJDE:
In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links).

TEKST: (Rozetje) EP. ET. PRI. LEO. DVX. BVL. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

         ZJ


Info:

Door Jean Luc Dengis wordt dit type gezien als het eerste type van Joseph Clemens van Beieren.

 

LUI.79: Liard (koper)(de Chestret 666 - Dengis 1140)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld ingebogen wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapenschild de cijfers van het jaartal.

TEKST:
IOSEPH. CLEM. D. G. ARC. COL. (of variant). Dit is voluit: Josephus Celemens dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Joseph Clemens, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

KEERZIJDE:
In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik, het wapenschildje is gelegen op een schuin kruis gevormd door een degen en een staf. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). De wapenschildjes zijn nu van een andere uitvoering dan op het vorige type.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. / DVX. BVL. M. F. C. L. H. (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1716
        1721
        17ZZ
        1722
        1723


Info:

Geslagen volgens toestemming van 23 september 1720, goedgekeurd werd een hoeveelheid van 50.000 livres. Bekend zijn overslagen op dubbele liards uit Namen die bij Chestret (665) en Dengis (1141) een eigen nummer hebben.

De variant 17ZZ heeft boven het wapenschildje van Loon op de keerzijde iets wat lijkt op een letter K.

 

SEDE VACANTE 1724 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.80: Liard (koper)(de Chestret 673 - Dengis 1150)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Sint Lambertus naar links met mijter, het borstbeeld onderbreekt de tekst.

TEKST:
S:LAMBERTVS / PATRO: LEOD. (of variant). Dit is voluit: sanctus Lambertus patronus Leodiensis. Dit betekent: sint Lambertus, patroon van Luik.

KEERZIJDE:
In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). In de vlakken van het gevormde kruis de cijfers van het jaartal (1724).

TEKST: (Rozetje) DEC. ET. CAP. LEOD. SEDE. VACANTE (of variant). Dit is voluit: decanus et capli Leodiensis sede vacante. Dit betekent: decaan en kapittel van Luik, zetel vacant.

Muntmeester:

        1724


Info:

Geslagen in opdracht van het kapittel van Luik tijdens de periode dat de bisschopszetel vacant was.


 

GEORG LUDWIG VAN BERGHES 1724-1743 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.81: Liard (koper)(de Chestret 674 - Dengis 1152)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond ovaal wapenschild met het wapen van Berghes. Het wapen is gelegen op een schuin geplaatst kruis gevormd uit een staf en een degen. Aan weerszijden van het wapenschild de cijfers van het jaartal.

TEKST:
(Rozetje) GEORGIUS LUD: DE BERGHES. D. G. (of variant). Dit is voluit: Georgius Ludovicus de Berghes dei gratia. Dit betekent: Georg Ludwig van Berghes, bij Gods gratie.

KEERZIJDE:
In het centrum een met een bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst waarvan de bovenste de tekst onderbreekt. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links).

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DUX. BUL. M. F. C. L. H. (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1726
        1727


Info:

Op 6 februari 1726 werd toestemming gegeven om voor 30 a 35.000 livres aan liards aan te munten.

 

SEDE VACANTE 1744 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.82: Liard (koper)(de Chestret 680 - Dengis 1159)

VOORZIJDE : Borstbeeld van Sint Lambertus naar links met mijter, het borstbeeld onderbreekt de tekst.

TEKST:
S.LAMBERTVS / PATRO. LEOD (of variant). Dit is voluit: sanctus Lambertus patronus Leodiensis. Dit betekent: sint Lambertus, patroon van Luik.

KEERZIJDE:
In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). In de vlakken van het gevormde kruis de cijfers van het jaartal (1744).

TEKST: . DEC. ET. CAP. LEOD. SEDE. VACANTE (of variant). Dit is voluit: decanus et capli Leodiensis sede vacante. Dit betekent: decaan en kapittel van Luik, zetel vacant.

Muntmeester:

        1744/24
        1744


Info:

Geslagen in opdracht van het kapittel van Luik tijdens de periode dat de bisschopszetel vacant was.

 

JOHANN THEODOR VAN BEIEREN 1744-1763 - MUNTPLAATS LUIK

LUI.83: Liard (koper)(de Chestret 685 - Dengis 1161)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal (1744).

TEKST:
I. THEODORVS. D. G. D. BAV (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia dux Bavaria. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1744


Info:

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard.

 

LUI.84A: Liard (koper)(de Chestret 686 - Dengis 1162)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld NIET INGEBOGEN wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
I. THEODORVS. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1744
        1745


Info:

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard.LUI.84B: Liard (koper)(de Chestret 686 - Dengis 1162)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld INGEBOGEN wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
I. THEODORVS. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

         ZJ
        1744
        1745/44
        1745
        1746

Bekende afslagen etc:

        1745 (incusum)


Info:

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard.

Het wapenschild op de voorzijde kan verschillend uitgevoerd zijn.

 

LUI.84C: Liard (koper)(de Chestret - - Dengis -)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld NIET INGEBOGEN wapenschild. Het wapen is nu aan de onder- en bovenkant ingebogen. Het wapen is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
(I THEODORVS D G BAV D). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal.

TEKST: (EP ET PRIN LEO DVX B M F C L H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:


        1745


Info:

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard.
 

LUI.85: Liard (koper)(de Chestret 687 - Dengis 1164)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld ingebogen wapenschild. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal (1745) maar vreemd boven elkaar geplaatst.

TEKST:
I. THEODORUS* D* G* BAV* D* (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met het perron van Luik, het schildje is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DUX. BUL. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1745


Info:

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard.

 

LUI.86: Dubbele liard (koper)(de Chestret 688 - Dengis 1168)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Boven het geheel is een kardinaalshoed geplaatst met daaraan grote afhangende versieringen.

TEKST:
I. - THEOD. CAR. D. G. BAU - D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond ovaal wapenschildje met het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal (1750).

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DUX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1750


Info:

 

LUI.87: Vier liards (koper)(de Chestret 689 - Dengis 1175)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De onderzijde van het wapenschild onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de waarde aanduiding 4 - L (vier liards).

TEKST:
I. THEOD. CAR. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1750
        1751
        1752


Info:

 

LUI.88: Dubbele liard of bouhe (koper)(de Chestret 690 - Dengis 1177)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De onderzijde van het wapenschild onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
I. THEOD. CAR. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond ovaal wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal (1750).

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1750
       

Info:

 

LUI.89: Dubbele liard of bouhe (koper)(de Chestret 691 - Dengis 1178)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De onderzijde van het wapenschild onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de waarde aanduiding 2 - L (twee liards).

TEKST:
I. THEOD * CAR. D. G. BAU. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond ovaal wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DUX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1750
        1751
        1752


Info:

 

LUI.90: Liard (koper)(de Chestret 692 - Dengis 1180)

VOORZIJDE : Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapenschild onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten).

TEKST:
I - THEOD. CAR. D: G. BAU. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

KEERZIJDE:
In het centrum een met bonnet gekroond ovaal wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal.

TEKST: EP. ET. PRIN. LEO. DUX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Muntmeester:

        1750
        1751/50
        1751
        1752

Bekende afslagen etc.

         ZJ (incusum vz)


Info: