LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS

Op de links pagina is een link toegevoegd naar de site: www.eurodiffusie.nl 
Op deze site kun je gegevens invoeren over de inhoud van je portemonaie. Uit deze gegevens wordt informatie verkregen over de verspreiding van de euromunten uit de diverse Europese landen. Ook voor de kopergeld verzamelaar kunnen deze gegevens interessant zijn. Op een voorzichtige manier kan ook informatie verkregen worden hoe in de 17e en 18e eeuw de duiten uit de verschillende provincies zich uiteindelijk verspreid hebben over de gehele republiek. Natuurlijk ging dat vroeger minder snel. De mensen reisden veel minder of helemaal niet en toerisme bestond nog niet. Ook waren duiten uit bepaalde provincies in andere provincies verboden wat ook van invloed op de verspreiding ervan kan zijn. Al met al is het een interessant onderzoek die met enige voorzichtigheid op de vroegere situatie in de Nederlanden kan worden toegepast.

Op de startpagina heb ik een oproep geplaatst aan zoekers en verzamelaars om lijsten te sturen met gevonden jaartallen. Zoekers kunnen bijvoorbeeld een lijst insturen met jaren en provincies van duiten die zij tot nu toe gevonden hebben. Verzamelaars kunnen bijvoorbeeld een lijst insturen van zeldzame, uiterst zeldzame en unieke munten. Op deze manier kan een inzicht worden verkregen in het veel of weinig voorkomen van bepaalde jaartallen. Vooral de jaartallen waar een X achter staat verdienen nader onderzoek. Deze zijn door mij tot nu toe nergens aangetroffen. Ik hoop dat er een aantal mensen zullen zijn die mee willen werken. Uw gegevens blijven uiteraard anoniem.

 

LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS

MUNTHANDEL G. HENZEN

POSTBUS 42

3958 ZT AMERONGEN