Duit Overijssel met de jaartal wijziging 1765 uit 1764
Voor- en keerzijde van een duit van de provincie Overijssel. De munt is geslagen in het jaar 1765 onder muntmeester Nicolaas Wonneman. Stempelsnijder was toen Johan Jacob Barbier. Op de voorzijde de tekst OVERYSSEL. Boven de tekst het muntmeesterteken adelaar van muntmeester Wonneman, onder de tekst het jaartal. De keerzijde heeft een gekroond wapenschild met de Overijsselse leeuw  met daar achter golvende lijnen welke de rivier de IJssel voorstellen.  De Latijnse tekst VIGILATE ET ORATE op dit exemplaar betekent waakt en bid. Als je goed naar het laatste cijfer 5 kijkt in het jaartal dan is te zien dat deze is gemaakt over een oorspronkelijk cijfer 4. Dit stempel was dus oorspronkelijk bedoeld om duiten mee te slaan met het jaartal 1764. Omdat dit stempel in 1765 nog niet versleten of mogelijk nog helemaal niet gebruikt was heeft de stempelsnijder hem aangepast naar 1765. Dergelijke munten noemt men vaak een overslag. Deze term is wat verwarrend. Vooral beginnende verzamelaars denken nogal eens dat een overslag betekent dat de munt in zijn geheel is overgeslagen met een ander stempel, dit is niet het geval. De stempelsnijder sloeg gewoon met een ander cijferponsoen over het oude cijfer in het stempel heen. Het oorspronkelijke cijfer is vaak nog goed te zien onder het nieuwe cijfer. Een jaartalwijziging is geen fout maar gewoon slim hergebruik van oude en nog niet versleten stempels. Zij komen veel voor en bij goed zoeken zijn zij wel te vinden, soms zelfs nog niet eerder gepubliceerde jaartal wijzigingen. Zie bijvoorbeeld ook de duit Utrecht 1744/43.