Duit Overijssel 1753 met V over foutieve E
Voor- en keerzijde van een duit van de provincie Overijssel. De munt is geslagen in het jaar 1753 onder muntmeester Coenraad Hendrik Cramer. Stempelsnijder was toen Abraham Veen. Op de voorzijde een tulpkrans met daar in de tekst OVERYSSEL. Boven de tekst het muntmeesterteken kraanvogel van muntmeester Cramer, onder de tekst het jaartal. De keerzijde heeft een gekroond wapenschild met de Overijsselse leeuw  met daar achter golvende lijnen welke de rivier de IJssel voorstellen.  De Latijnse tekst VIGILATE ET ORATE op dit exemplaar betekent waakt en bid. Ook deze duit heeft een intrigerende fout. In plaats van OVER van Overyssel sneed de stempelsnijder eerst OEER. Hij ontdekte deze fout en heeft toen een letter V gemaakt over de letter E heen. Op de munt is de letter E nog duidelijk zichtbaar onder de V. Ook dit type fouten komt slechts sporadisch voor.