Duit stad Utrecht met klop stadswapen
Voor- en keerzijde van een duit van de stad Utrecht. De munt is geslagen in 1684 onder muntmeester Johan van Romond. Stempelsnijder was toen Pieter van Cuylenburgh. Op de voorzijde staat de Latijnse tekst CIV TRAIECT met daar onder het jaartal. Deze tekst betekent stad Utrecht. De keerzijde toont twee leeuwen die het gekroonde stadswapen van Utrecht vasthouden. Deze duit is in 1702 voorzien van de instempeling (klop) Utrechts stadswapen. In dat jaar probeerde Utrecht in navolging van de provincie Holland de circulatie van duiten te saneren. Alle in omloop zijnde duiten werden gehalveerd tot een halve duit maar de Utrechtse duiten geslagen na 1656 konden op 16 januari 1702 vanaf 15.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur ingeleverd worden om geklopt te worden. De niet geklopte exemplaren werden in waarde verlaagd tot een halve duit. De inlevertermijn werd met opzet zo kort gehouden om te voorkomen dat duiten van de stad Utrecht uit het hele land terug zouden vloeien naar Utrecht. Zij waren in Holland en West-Friesland immers in waarde verlaagd tot een halve duit. Er zou dus financieel voordeel te behalen zijn door deze duiten massaal naar Utrecht te brengen om ze daar te laten kloppen waardoor ze in Utrecht weer een duit waard zouden zijn. Ook deze maatregel was geen succes, de klop bleek te worden nagemaakt waardoor de korte "kloptermijn" omzeild werd. Het stadsbestuur kon toen niets anders doen dan alle duiten, ook de geklopte, wederom te verlagen in waarde tot een halve duit. Duiten met deze klop worden slechts mondjes maat in de handel aangetroffen.