Duit Zeeland met het gewijzigde jaartal 1797 uit 1769
Voor- en keerzijde van een duit van de provincie Zeeland. De munt is geslagen in 1797 onder de vrouwelijke muntmeester Petronella Holtzhey-Slob, weduwe van Martinus Holtzhey. Stempelsnijder was toen George Kockers. Op de voorzijde staat de tekst ZEELAND met daar boven het muntteken burcht van Middelburg en daar onder het jaartal. De keerzijde toont een gekroond wapen met de Zeeuwse zwemmende leeuw. Als je goed naar de laatste twee cijfers in het jaartal kijkt dan is te zien dat deze zijn gemaakt over een oorspronkelijke 6 en 9. Er heeft dus oorspronkelijk gestaan 1769. In dat jaar was dit type duit nog niet in gebruik. Hierdoor kan het niet de bedoeling zijn geweest om een oud stempel geschikt te maken voor hergebruik maar hier is sprake van het verbeteren van een fout.  De stempelsnijder heeft met andere cijferponsoenen getracht het verkeerde jaartal te corrigeren maar de oorspronkelijke cijfers zijn nog nog goed te zien onder de nieuwe cijfers.